Politechnika Śląska - strona 294

Sprawko z kamieni

 • Politechnika Śląska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1113

mb sprawko z kamieni I. Opis petrograficzny. Materiały kamienne są uzyskiwane ze złóż skał twardych, występujących w górnych, dostępnych warstwach skorupy ziemskiej. Podział kamienia budowlanego przeprowadza się w zależności od: genezy skały, rodzaju skały, zastosowania kamienia budowlanego. Wyróżni...

TEO

 • Politechnika Śląska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1246

Ograniczenia wynikające z usytuowania: Brak kondygnacji podziemnych z racji usytuowania budynku nad tunelem kolejowym Ograniczenia określone w Warunkach Zabudowy narzuconych przez Urząd m.st. Warszawa (liczba kondygnacji, wysokości, zacienienie) Ograniczenia logistyczne związane z usytuowaniem mie...

Materiały budowlane egzamin (ćwiczenia+wykłady)

 • Politechnika Śląska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 630
Wyświetleń: 8120

1 i 2 dla studentów politechniki śląskiej, studia dzienne, plik .DOC 2. WYROBY CERAMICZNE Wyroby ceramiczne otrzymuje się przez formowanie i wypalenie gliny w tem 850- 1000 C. Glina, która podstawowym składnikiem jest minerał ilasty kaolin w tej tem przestaje być plastyczna.Nazwa typ wymiary współ...

Sieci komputerowe - teoria

 • Politechnika Śląska
 • Sieci komputerowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1834

Nie wszystkie warstwy sieciowe implementują funkcjonalność wszystkich warstw sieciowych, tzn. że od rodzaju sieci, jej przeznaczenia czy implementacji na danej platformie, stos sieciowy nie zawsze odpowiada ogólnemu modelowi ISO/OSI.1. Model sieci internetowej zawarty jest w warstwie aplikacji.2. De...

Sieci komputerowe - teoria c.d.

 • Politechnika Śląska
 • Sieci komputerowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1988

Pytania kontrolne – wykład 51. Głównym zadaniem warstwy sieciowej jest zapewnienie wymiany danych między węzłami. 2. Transmisja danych odbywa się na poziomie wszystkich elementów, zarówno końcowych jak i pośredniczących. 3. Przekazywanie/ przełączanie – przesyłanie danych z potru wejściowego ...

Konstrukcje betonowe

 • Politechnika Śląska
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3038

sposób obliczania zbrojenia w belkach (żebrach, podciągach) (…) … do osi elementu. Metoda dokładna (EC2 p.7.3.4.). 6 Ad. 2. Sprawdzenie szerokości rozwarcia rys ukośnych (EC2 p. 7.3.3.(5)). •W przypadku spełnienia wymagań dotyczących rozmieszczenia i minimalnego stopnia zbrojenia na ścina...

Creating a Database Connection - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Oracle Databases
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

Creating a Database Connection A database connection is a SQL Developer object that specifies the necessary information for connecting to a specific database as a specific user of that database. You must have at least one database connection (existing, created, or imported) to use SQL Developer....

Arithmetic operations

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Czekalski
 • Theory of Logic Circuits
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

Arithmetic operations The operations of addition, subtraction, multiplication, and division can be carried out in exactly the same manner with binary numbers as they are with decimal numbers. When number is in 1's or 2's complement representation, computer needs to use only Adder circuit and Com...

Asynchronous flipflops

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Czekalski
 • Theory of Logic Circuits
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1050

Asynchronous flip-flops In practice only sr flip-flops (and their modifications, like: ~s~r flip-flops) are built as asynchronous devices1. First let us consider sr basic latch implemented with the use of two NOR gates The logical symbol of this bistable device is given in the Fig.2. Numbers asso...

Iteracyjny obwody przełączania

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Czekalski
 • Teoria układów logicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

Iterative switching circuits Iterative circuits are such combinational circuits that consist of a set of identical cells connected in a cascade, as shown in the picture below. In designing iterative networks we design a typical cell such as n-cell and than we are able to use it as many times as ...