Politechnika Śląska - strona 293

Sprawozdanie Wyznaczanie ogniskowej soczewki za pomocą ławy optycznej....

 • Politechnika Śląska
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 11263

Sprawozdanie z laboratorium z fizykiĆwiczenie nr 7 Temat ćwiczenia: Wyznaczanie ogniskowej soczewki za pomocą ławy optycznej.Data wykonania ćwiczenia:28.04.2010 Sekcja nr X w składzie: Data oddania sprawozdania … Ocena : …I. Wstęp teoretyczny Soczewka to przezroczysta była ograniczoną dwiema ...

Sprawozdanie: badanie sił tarcia

 • Politechnika Śląska
Pobrań: 532
Wyświetleń: 6468

Sprawozdanie z laboratorium z fizykiĆwiczenie nr 2 Temat ćwiczenia: Badanie sił tarcia. Data wykonania ćwiczenia: 17.03.2010 Data oddania sprawozdania:… Ocena: …I. Wstęp teoretyczny Gdy jedno ciało styka się z drugim, to przesuwaniu tych ciał względem siebie sprzeciwia się siła tarcia. Wartość s...

Pytania

 • Politechnika Śląska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 8246

pytania na kolokwia i egzamin z konstr betonowych sem IV dla KBI ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z KONSTRUKCJI BETONOWYCH 2. lpTemat Mnożnik .1 Rodzaje elementów konstrukcyjnych. Przenoszone siły, sposób1 obciążenia. 2 Ustroje nośne złożone z kilku elementów. 1 3 Nośność, stateczność, sztywność, post...

Wykłady z zbntsg

 • Politechnika Śląska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1568

wykłady ze szkód górniczych Zabezpieczenie budynków na terenach szkód górniczych Cykl wykładów dla kursu studiów dziennych inżynierskich Okresy w dziejach ziemi Węgiel kamienny powstał w erze paleozoicznej okres karbon około 300mln lat temu. 2 1 Budowa geologiczna Górnośląskiego Zagłębia Węglowe...

Mechanika prezentacja MES

 • Politechnika Śląska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1743

1. Wprowadzenie. Obróbka skrawaniem to rodzaj obróbki ubytkowej polegającej na zdejmowaniu małej części obrabianego materiału zwanych wiórami. Proces ten realizuje się narzędziami skrawającymi. Cechą wszystkich takich narzędzi jest klino...

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe - przykładowa praca

 • Politechnika Śląska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2660

Praca składa się z 3 stron w formacie doc. W niniejszej pracy zostały przykładowo opisane takie zagadnienia jak: powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji, odległość od obiektów sąsiadujących, parametry pożarowe substancji palnych, przewidywana gęstość obciążenia ogniowego, kategoria zagroże...

Materiały budowlane

 • Politechnika Śląska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 280
Wyświetleń: 4382

sprawozdanie z asfaltu Materiały hydroizolacyjne 1.Oznaczenie temperatury mięknienia asfaltu metodą „pierścień i kula” Temperaturą mięknienia nazywamy temperaturę, w której znormalizowana próbka asfaltu w znormalizowanych warunkach ulega znormalizowanej deformacji. Badany asfalt odwodnić przez ostro...

Sprwko z ceramik

 • Politechnika Śląska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4221

materiały budowlane sprawko ceramika 1) Omówienie i pokaz wybranych wyrobów ceramicznych CERAMIKĄ BUDOWLANĄ nazywamy tworzywa uformowane, a następnie wypalone lub spieczone z mieszanki, której główny składnik stanowi glina. Rozróżnia się ceramikę budowlaną o czerepach porowatym (temperatura wypalani...

Sprawko z drewna

 • Politechnika Śląska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3710

materiały budowlane sprawko z drewna 1. OZNACZANIE WILGOTNOŚCI DREWNA Wilgotność – jest to stan względnej zawartości wody w materiale w chwili jego badania Badanie przeprowadza się na 3 próbkach prostopadłościennych ~20x20x25mm (wzdłuż włókien) bądź na próbkach, na których wykonuje się oznaczenie in...