Politechnika Śląska - strona 137

Uses of Transmission Lines - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Fields lines and guides
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Uses of Transmission Lines Transmission lines are commonly used for getting either power or signals in a regulated way from one point to another, without those signals radiating into space or becoming otherwise coupled to other circuits whe...

Variation of Γv - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Fields lines and guides
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Variation of Γ v ( z ) with position Taking into account the variation of forward and backward waves with position we have Γv(z) = Vreγz Vfe−γz = Γv(0)e2γz (2.53) When z = L, i.e. at the load, we denote Γv by Γv(L), the reflection factor of the load. When z = S, i.e. at the source, we denote Γ...

Voltage Reflection Factor DMD - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Fields lines and guides
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Voltage Re fl ection Factor In the time domain analysis we encountered the concept of voltage reflection factor. In that context it was a real constant. In the frequency domain analysis we will encounter a corresponding concept which we will ...

Voltage standing wave ratio DMD - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Fields lines and guides
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Voltage standing wave ratio A quantity of considerable practical importance is the Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) denoted by S. S = Vmax Vmin = |Vf | + |Vr| |Vf | − |Vr| . (2.84) If we divide by |Vf | and obtain the relations |Γv| = S − 1 S + 1 (2.85) and S = 1 + |Γv| 1 − |Γv| ...

Voltage standing wave ratio in other cases - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Fields lines and guides
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Voltage standing wave ratio We recall from Chapter 2 the results S = Rmax Z0 = rmax (3.7) S = Z0 Rmin = 1 rmin (3.8) and the fact that the point of maximum voltage on the line occurs as the point of maximum impedance and the point of minimum voltage on the line occurs at the point of ...

Voltage Standing Wave Ratio - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Fields lines and guides
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Voltage Standing Wave Ratio We now begin the study of a parameter, namely the voltage standing wave ratio, of considerable theoretical and practical importance in transmission line theory. Its theoretical importance lies in the fact that it sharply illustrates the complexity of the variation and ...

Voltage variation along a line - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Fields lines and guides
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Voltage variation along a line We look at the way the total voltage V(z) varies along the lossless line. We have from equation 2.42, with γ = jβ V(z) = Vfe−jβz +Vre+jβz (2.82) where Vf and Vr are complex numbers. As we go along the line, we will have in equation 2.82 the two terms moving in and...

Algorytm FFT - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

Algorytm FFT Aby obliczyć jedną probkę widma DFT X ( k ) trzeba wykonać N mnożeń, N − 1 dodawań. Obliczenie wszystkich N probek DFT wymaga więc N 2 mno- żeń oraz N ( N − 1) dodawań. Całkowita liczba obliczeń N punktowego DFT jest więc proporcjonalna do N 2. Dwukrotne wydłużenie N powoduje czte- ...

Analiza szumowa modulacji FM - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Analiza szumowa modulacji FM Do analizy szumowej przyjmiemy model szumu w postaci białego szumu gau- sowskiego o zerowej średniej i gęstości widmowej wynoszącej N 0 2 . Z analizy tej otrzymujemy kwadratową funkcję widmowej gęstości moc...

Analiza szumowa modulacji AMDSBWC - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Analiza szumowamodulacji AMDSBWC Podczas transmisji sygnału przez trakt telekomunikacyjny dodają się do nie- go szumy pochodzące z rożnych źrodeł. Obniżają one jakość dekodowanego w odbiorniku sygnału. Własności szumowe modulacji opisuje zależ...