Politechnika Śląska - strona 138

Analogowo cyfrowy przetwornik Σ - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Analogowo cyfrowy przetwornik Σ Schemat blokowy analogowo-cyfrowego przetwornika Σ_ przedstawiony jest na rys. 8.1. Kształtowanie widma szumu kwantowania odbywa się w pętli sprzężenia zwrotnego z wykorzystaniem filtrow dyskretnych H ( z ) i...

Cyfrowo analogowy przetwornik Σ - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Cyfrowo analogowy przetwornik Σ Przykładowa struktura cyfrowo-analogowego przetwornika Σ_ przeznaczone- go do zastosowań telekomunikacyjnych przedstawiona jest na rys. 8.4. Sygnał cyfrowy PCM jest w pierwszym stopniu aproksymowany z wykorzy...

Czasowa postać sygnału SSB SC - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Czasowa postać sygnału SSB SC Weźmy pod uwagę sygnał nośny c ( t ) w postaci pojedynczej harmonicznej o zerowej fazie początkowej. Sygnał informacyjny oznaczmy przez m ( t ). Zakładamy, że nie istnieje żadna fizyczna zależność pomiędzy sygnałem informacyjnym, a sygnałem nośnej c ( t ). Funkcja ˆ...

Demodulacja FM - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

Demodulacja FM Jedną z metod demodulacji FM jest dyskryminacja częstotliwości. Polega ona na podaniu zmodulowanego sygnału FM na układ, na wyjściu ktorego, otrzymujemy sygnał o amplitudzie chwilowej proporcjonalnej do częstotliwo- ści chwilowej sygnału wejściowego. Dyskryminator ten zamienia zate...

Demodulacja sygnału SSB - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882

Demodulacja sygnału SSB S.C. Przy odbiorze sygnału jednowstęgowego stosuje się przede wszystkim me- todę detekcji koherentnej. Można ją zrealizować, podobnie jak demodulację sygnału dwuwstęgowego AM, w układzie detektora synchronicznego rys. 5.7. Układ ten realizuje operację mnożenia sygnału prz...

Detektor obwiedni - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 847

Detektor obwiedni Jeżeli sygnał modulujący stanowi obwiednię sygnału zmodulowanego to w pro- cesie demodulacji można wykorzystać detektor obwiedni. Schemat elektrycz- ny detektora obwiedni t...

Dyskretna Transformacja Fouriera i Splot Kołowy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1309

Dyskretna Transformacja Fouriera i Splot Kołowy Prosta i odwrotna Dyskretna Transformacja Fouriera (DFT-Discrete Fourier Transform, IDFT-Inverse Discrete Fourier Transform) to para podstawowych przekształceń stanowiących rozwinięc...

Filtry cyfrowe FIR - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1337

Filtry cyfrowe FIR Filtr FIR ( ang. Finite Impulse Response ), czyli filtr o skończonej odpowiedzi impulsowej (SOI) ma transmitancję. Wspołczynniki filtru h ( n ) , 0 ¬ n ¬ ( M − 1), są rowne kolejnym probkom odpo...

Filtry cyfrowe IIR - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

Filtry cyfrowe IIR Filtr o nieskończonej odpowiedzi impulsowej IIR ( ang. Infinite Impulse Re- sponse ), jest układem, w ktorym wejście x ( n ) i wyjście...

Funkcje okna - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1176

Funkcje okna Po obliczeniu charakterystyki częstotliwościowej tak zaprojektowanego filtru zauważamy zafalowania na granicy pasma przepuszczania, jest to tzw. efektGibbsa. Poziom tych zafalowań nie zależy od rzędu N filtru i ogranicza możliwość uzyskania dużego tłumienia. Aby zmniejszyć poziom zafa...