Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - strona 46

Budowa i mechanika maszyn - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 63
Wyświetleń: 490

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: podstawowe oznaczenia, przykłady obliczeń, dobór pasowań, łożyska ślizgowe, łożyska toczne...

Podstawy Fizyki 5 - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Resnick
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak:fale elektromagnetyczne, dyfrakcja, teorie względności, ruch prostoliniowy, temperatura....

Materialy elektroizolacyjne - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: rezystowność, przewodzenie, ładunki związane, bieguny, diople....

Materialy przewodzące - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak:pęd, elektrony, wzory, średnie, siły....

Stopa pierwiastków - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 28
Wyświetleń: 406

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: stopy metaliczne, uzyskiwanie stopów, fazy stopowe, roztwory, defekty punktowe....

Dielektryki gazowe - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: oleje, materiały stapiane, szkła, mika, żywice. ...

Epitaksja - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak:wzrost, podłoże, komora efuzyjna, CVD, reakcje na podłożu....

Szlifierki - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 70
Wyświetleń: 560

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: wiadomości podstawowe, rodzaje, budowy, rysunki, producenci....