Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - strona 45

Kurs macierzy - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak:pojęcie macierzy, dodawanie macierzy, odejmowanie macierzy, mnożenie macierzy,

Kurs całek nieoznaczonych - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: wprowadzenie do całek, całkowanie przez części, całki z pierwiastkami, całki trygonometryczne, całki wymierne....

Analiza matematyczna 1 Kolokwia i egzaminy

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 490

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: zestawy zadań z kolokwiów, zestawy zadań z egzaminów, odpowiedzi i wskazówki, zasady zaliczania kursu, analiza matematyczna 1 ...

Pytania kontrolne na kolokwium

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: rachunek kosztów, elementy charakteryzujące zarządzanie kosztami, istota kosztów pełnych, kalkulacja i jej rodzaje....

Metoda odchyleń krańcowych - wzory.

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Mechanika i budowa maszyn
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

Metoda odchyleń krańcowych Q - wielkość produkcji K - koszty całkowite i - miesiące ( I,II,III,…) ...

Algebra liniowa - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr inż. Teresa Jurlewicz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: liczby zespolone, wielomiany macierze i wyznaczniki układy równań liniowych geometria analityczna w przestrzeni, zbiory za...

Materiały na styki elektryczne - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: zestyk, zestyk rozłączny, podział, łączniki słaboprądowe, łączniki niskiego napięcia, szczotki zestyków, szczotki grafitowe....

Kurs na calki oznaczone - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: obliczanie pól, całki oznaczone, całki nieoznaczone, długości łuków, krzywe postaci biegunowej....

Negocjacje -opracowanie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Hanna Sommer
 • Socjologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2142

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: definicja ngocjacji, warunki konieczne do prowadzenia negocjacji, kompromis, unikanie, dostosowanie się. ...

Architektura japońska - prezentacja

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Architektura
Pobrań: 49
Wyświetleń: 504

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Świątynia Ameterasu, Zespół Świątynny Izumo, Zespół Świątynny Nachi, Golden Gate Park, Torii...