Politechnika Gdańska - strona 314

Metody obliczania powierzchni

  • Politechnika Gdańska
  • Geodezja
Pobrań: 210
Wyświetleń: 735

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Metody obliczania powierzchni, Jednostki, Metoda obliczeń Gaussa, Zamiana wieloboku a trójkąty równoważne, Planimetr biegunowy, Planimetr kompensacyjny....

Pieniądz - Bank centralny

  • Politechnika Gdańska
  • prof. dr hab. Piotr Dominiak
  • Makroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 756

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: funkcje pieniądza, cechy pieniądza papierowego, rodzaje pieniądza, pieniądz w gospodarce, bank centralny....

Cząstka w jamie potencjału - ćwiczenia.

  • Politechnika Gdańska
  • Fizyka atomów oraz cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: cząstka w jamie potencjału, warunki ciągłości, najczęstszy przypadek, funkcja stanu, gęstość prawdopodobieństwa....

Równanie Schrodingera - wprowadzenie.

  • Politechnika Gdańska
  • Fizyka atomów oraz cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: równanie Schrodingera, prędkość fazowa dla cząstki elementarnej, obliczenia, wzory....