Politechnika Gdańska - strona 315

Znaki wysokościowe

 • Politechnika Gdańska
 • Geodezja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Repery, Rodzaje znaków wyskościowych, Osadzanie znaków wysokościowych, Znaki tymczasowe, Opis topograficzny....

Geometria analityczna

 • Politechnika Gdańska
 • Matematyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Iloczyn skalarny, Iloczyn wektorowy, Iloczyn mieszany, Wektory komplanarne, Wykorzystanie wektorów....

Zjawisko Zeemana - wykład.

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka atomów oraz cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: całkowity moment magnetyczny, pole magnetyczne, magneton Bohra, czynnik Landego,normalny

Chemia fizyczna - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Jerzy Błażejowski
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 714

molekularnej, dynamika molekularna, rozpraszanie cząsteczek, entropia....

Logistyka - Zasady, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

Zasady - normy i założenia, które trzeba przestrzegać, by rozwiązywać procesy logistyczne. Zbyt - faza obrotu towarowego, w której towar przechodzi ze sfery produkcji do sfery obrotu. W warunkach gosp. Rynkowej zarządzanie marketingowe integruje procesy produkcji z przygotowaniem i organizacją zby...

Stosunki zsplątują się z problemem, omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Stosunki zazwyczaj splątują się z problemem. Jednym z podstawowych skutków problemu ludzkiego w negocjacjach jest to, że stosunki między stronami zaczynają nakła­dać się na dyskusję merytoryczną. Na ogół traktujemy ludzi i problem jako jedność. Kwestie merytoryczne splątują się z psychologicznymi t...

Pytania z kationów

 • Politechnika Gdańska
 • dr Alicja Boryło
 • Chemia analityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

1. dlaczego jony Pb 2+ wykrywa się zarówno w I grupie kationów, jaki i w 1 podgrupie II  grupy kationów? 2. Jak przebiega reakcja pomiędzy chlorkiem rtęciawym a amoniakiem? 3. Dlaczego do wytrącania chlorków kationów I gr nie wolno używać stężonego kwasu  solnego? ...