Politechnika Gdańska - strona 302

Magmatyzm w naukach o Ziemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
 • Hydrologia oraz nauki o Ziemi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1302

MAGMATYZM Głeboko pod powierzchnia Ziemi, na skutek oddziaływania temperatury, która wzrasta srednio 30 C  na kilometr dochodzi do stopienia skał. Powstaje ciekły stop zwany magma. Srednia temperatura magmy  wynosi 700-900 C, zwykle nie przekracza 1150C. Magma  – goraca, ruchliwa materia, której p...

Pytania - zaliczenie ustne

 • Politechnika Gdańska
 • dr Beata Michno
 • Ekologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 910

Michno. Notatka składa się z 1 strony. 1.Strategie życiowe  2.Gospodarka cieplna ektotermów  3.Oddzialywanie eksploatacyjne w biocenozie  4.Tolerancja ekologiczna  5.Mutualizm  6.Biocenoza(wszystko)  7.Metabolizm heterotermow  8.Woda jako czynnik ekologiczny  9.Dynamika liczebności populacji  10.P...

Toksykologia, wykład 7

 • Politechnika Gdańska
 • Toksykologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 987

TOKSYKOLOGIA Zatrucia rozmyślne:  - barbiturany, chinyna, leki usypiające, tabletki od bólu głowy, tal, fosforek cynku, gaz  świetlny (metan), upojenie alkoholowe - arszenik, strychnina, sublimat, cyjanek potasu  - środki odurzające (opiaty, kokaina, 

Alkohole-wykłady

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973

Wykład 5                                ALKOHOLE AROMATYCZNE  Są to pochodne alkoholi alifatycznych, w których atom wodoru w łańcuchu został zastąpiony  rodnikiem fenylowym (C6H5).  Np. alkohol benzylowy   Alkohole aromatyczne występują w postaci estrów w wielu olejkach i żywicach  eterycznych. Do ...

Controlling, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Controlling Controlling jest elementem zintegrowanego i elastycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Controlling to proces sterowania określonymi procesami w przedsiębiorstwie nastawiony na dobry wynik przedsiębiorstwa poprzez właściwe ...

Ogólna charakterystyka wyceny, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Ogólna charakterystyka wyceny Wycena przedsiębiorstwa jest zbiorem działań analityczno-rachunkowych, które określają wartość przedsiębiorstwa jako podstawę ceny jego sprzedaży. Wartość przedsiębiorstwa nie przesądza ceny, ale jest podstawą jej negocjacji. Wyceny przedsiębiorstwa dokonuje się zawsz...

Ustalanie wartości środków trwałych, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

Ustalanie wartości środków trwałych: 1. Wg kategorii wartości początkowej brutto - wartość początkowa brutto środka trwałego jest to suma nakładów na wytworzenie lub nabycie środka trwałego łącznie z kosztami zakupu, montażu, uruchomienia, przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji, modernizac...

Ustępstwa i oferty, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Ustępstwa i oferty Zasada „ustępstwo za ustępstwo” Zaczynając negocjacje podajemy lepsze oferty niż te, które nas zawodzą, zakładając z góry pewne ustępstwa. Różnicę między pierwszą ofertą a oczekiwanym kontraktem nazwiemy - marginesem negocjacyjnym. Ustępstwa powinny być dokonywane małymi kroczka...

Zakres merytoryczny biznes planu, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Zakres merytoryczny biznes planu: 1. Streszczenie biznes planu; 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa, podaje się w niej życiorys przedsiębiorstwa tzn. Status prawny, formę prawno-organizacyjną, stosunki własnościowe, wielkość przedsiębiorstwa, maj...

Pozwól mi wrócić do rozmowy później, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Pozwól mi wrócić do rozmowy później" Turnbull: Teraz, gdy rozumiem pani punkt widzenia, proszę pozwolić mi porozmawiać z Paulem i przedstawić mu go. Czy mogę przyjść do pani jutro? Analiza. Dobry negocjator rzadko podejmuje decyzję natychmiast. Psychologiczna presja, aby być miłym i poddać się...