Politechnika Gdańska - strona 303

Taktyki presji pozycyjnej, omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 21
Wyświetleń: 980

Taktyki presji pozycyjnej Ten rodzaj taktyk przetargowych ma na celu takie uporządkowanie sytuacji, że tylko jedna ze stron może ustępować. Odmowa negocjowania. Gdy amerykańscy dyplomaci i personel ambasady zostali wzięci jako zakładnicy w Tehe­...

Zarządzanie- omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Zarządzanie - (definicja) zestaw działań obejmujący, planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolę skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, informacyjne, rzeczowe) i wykonywanych zamiarem celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny nazywamy zarządzaniem. Zarządzanie to plan, or...

Absorpcja i inne definicje

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Janiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Janiak. Notatka składa się z 0 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: absorbancja, chromofor, stała dysocjacji, auksochrom, przesuniecie batochromłowe, hipsochromo...

Roztwory buforowe

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Jerzy Andrzej Chmurzyński
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1120

Chmurzy_ski. Notatka składa się z 0 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: roztwory buforowe, mechanizm działania, pojemność bukorowa, obliczenia....

Wzór barometryczny - ćwiczenia

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka atomów oraz cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wzór barometryczny, warunki równowagi, rozwiązanie równania, równanie stanu gazu, obliczenia....

Hipoteza de Bregle'a - ćwiczenia.

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka atomów oraz cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: hipoteza de Bregle'a, doświadczenia Davissona i Germera, cząstka materialna, foton, całkowita energia materialna....

Kwantony-oscylator harmoniczny - ćwiczenia.

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka atomów oraz cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: kwantony, oscylator harmoniczny, energia cząstki, oscylacyjna liczba kwantowa, oscylator klasyczny, oscylator kwantowo-mechaniczny....

Odbicie od bariery potencjału - ćwiczenia.

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka atomów oraz cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: odbicie od bariery potencjału, warunki ciągłości, gęstość prądu, ładunek elementarny, transmisja strumienia cząstek....

Orbitralny moment pędu i moment magnetyczny - ćwiczenia.

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka atomów oraz cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: związek pomiędzy orbitalnym momentem pędu i orbitalnym momentem magnetycznym, czas obiegu elektronu wokół jądra, magneton....