Policealne Studium Kształcenia Kadr (Zielona Góra)

Organizacja statystyki publicznej w Polsce

  • Policealne Studium Kształcenia Kadr (Zielona Góra)
  • mgr Kamila Prus
  • Statystyka
Pobrań: 259
Wyświetleń: 4823

TEMAT: Organizacja statystyki publicznej w Polsce. Statystyka polega na analizowaniu zjawisk masowych, obserwacji i zestawieniu wyników w postaci wykresów, tabel itp. Organ opiniodawczo-doradczy w sprawach statystyki nosi nazwę Rady Statystyki i działa przy Prezesie Rady Ministrów. Do Rady Statyst...

Władza rodzicielska, opieka i kuratela

  • Policealne Studium Kształcenia Kadr (Zielona Góra)
  • Anna Ochocka-Kaliciak
  • Prawo rodzinne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3227

Władza rodzicielska. Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodziciel...

Małżeńskie ustroje majątkowe

  • Policealne Studium Kształcenia Kadr (Zielona Góra)
  • Anna Ochocka-Kaliciak
  • Prawo rodzinne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2415

Informacje zawarte w notatce to: ustawowy ustrój majątkowy, umowne ustroje majątkowe, wspólność majątkowa, przymusowy ustrój majątkowy. MAŁŻEŃSKIE USTROJE MAJĄTKOWE Ustawowy ustrój majątkowy Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa obejmująca przedmioty mają...