Policealne Studium Kształcenia Kadr (Zielona Góra)

note /search

Organizacja statystyki publicznej w Polsce

  • Policealne Studium Kształcenia Kadr (Zielona Góra)
  • Statystyka
Pobrań: 420
Wyświetleń: 5082

TEMAT: Organizacja statystyki publicznej w Polsce. Statystyka polega na analizowaniu zjawisk masowych, obserwacji i zestawieniu wyników w postaci wykresów, tabel itp. Organ opiniodawczo-doradczy w sprawach statystyki nosi nazwę Rady Statystyki i działa przy Prezesie Rady Ministrów. Do Rady Statyst...

Władza rodzicielska, opieka i kuratela

  • Policealne Studium Kształcenia Kadr (Zielona Góra)
  • Prawo rodzinne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3381

Władza rodzicielska. Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodziciel...

Małżeńskie ustroje majątkowe

  • Policealne Studium Kształcenia Kadr (Zielona Góra)
  • Prawo rodzinne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2786

Informacje zawarte w notatce to: ustawowy ustrój majątkowy, umowne ustroje majątkowe, wspólność majątkowa, przymusowy ustrój majątkowy. MAŁŻEŃSKIE USTROJE MAJĄTKOWE Ustawowy ustrój majątkowy Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa obejmująca przedmioty mają...