Poleski Park Narodowy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poleski Park Narodowy-opracowanie - strona 1 Poleski Park Narodowy-opracowanie - strona 2 Poleski Park Narodowy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Poleski Park Narodowy leży w Polsce środkowo-wschodniej, na terenie powiatu włodawskiego w województwie lubelskim.
Historia
1933r. - powstanie koncepcji utworzenia Poleskiego Parku Narodowego, na terenie Polesia znajdującego się obecnie na terenie Białorusi- prof. Władysław Szafer
1959r. - koncepcja utworzenia Poleskiego Parku Narodowego na terenie Polesia po stronie polskiej - prof. Dominik Fijałkowski, obszar ten został nazwany Wytyckim Parkiem Narodowym
1966-1986- powstanie na tym terenie 4 rezerwatów przyrody
1983r. - powstanie Poleskiego Parku Narodowego
Poleski Park Narodowy został utworzony 1 maja 1990 roku. Swoją siedzibę ma on we wsi Urszulin
Park powstał na bazie rezerwatów torfowiskowych: -Durne Bagno, -Jezioro Moszne, -Jezioro Długie, -Torfowisko Orłowskie. W 1994 roku zostało do niego włączone Bagno Bubnów.
30 kwietnia 2002 roku powstały dwa Rezerwaty Biosfery UNESCO: "Polesie Zachodnie" w Polsce i "Szacki" na Ukrainie. Trwają starania o utworzenie rezerwatu biosfery po stronie białoruskiej. Równocześnie prowadzone są prace o uzyskanie statusu transgranicznego Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery. Poleski Park Narodowy w liczbach:
Powierzchnia całkowita parku wynosi 97,62 km², obejmując: powierzchnię leśną (47,8 km²)
-powierzchnię uprawną (23,73 km²)
-powierzchnię wodną (4,77 km²) Powierzchnia ochrony
ścisłej 1,16 km² -częściowej 81,98 km²
-krajobrazu 14,48 km²
Główne kierunki ochrony przyrody Poleskiego Parku Narodowego to: - odtwarzanie i ochrona specyfiki stosunków wodnych - ochrona i renaturalizacja ekosystemów wodno-torfowiskowych - ochrona i restytucja gatunków ginących i zagrożonych. Ten z pozoru obszar nadmiarów wody w rzeczywistości cechuje się wysokimi deficytami wody. Występujące na tym terenie okresowe nadmiary bądź braki wody skłoniły użytkowników do podejmowania licznych prób regulowania stosunków wodnych, czego efektem stało się znaczne przyśpieszenie naturalne powolnego tempa obiegu wód. Radykalne zmiany przyniosły szczególnie prace melioracyjne wykonane w latach 60-tych XX wieku. Obecnie konieczne jest prowadzenie działań o charakterze renaturalizacyjnym w celu spowolnienia tempa odpływu wód z terenu Parku i przywrócenia naturalnej retencji. Jednocześnie z osuszaniem obszarów podmokłych rozpoczęła się niekorzystna pod względem bogactwa przyrodniczego sukcesja roślinności drzewiastej i krzewiastej - torfowiska zaczęły zarastać i przekształcać się w mniej cenne zbiorowiska leśne i zaroślowe. Od drugiej połowy lat 90-tych XX w. w Parku prowadzona jest czynna ochrona torfowisk polegająca na ograniczaniu rozwoju roślinności drzewiastej poprzez jej usuwanie.

(…)

… występują tu żaby, zarówno brunatne jak i zielone. Wśród traszek występują dwa gatunki: zwyczajna i rzadziej spotykana grzebieniasta. Gady w Parku reprezentuje 7 gatunków. Na specjalną uwagę zasługuje żółw błotny, gatunek reliktowy w kraju i uznawany za najbardziej zagrożonego gada. Jego liczebność w Parku ocenia się na ok. 350-450 dorosłych osobników. Wśród węży występuje żmija zygzakowata, zaskroniec zwyczajny a od niedawna spotykany też gniewosz plamisty. Do jaszczurek zaliczamy trzy gatunki: zwinkę, żyworódkę i beznogiego padalca. W wodach Parku stwierdzono 21 gatunków ryb. Spośród nich 4 gatunki: strzebla przekopowa, różanka, piskorz, koza objęte są ochroną gatunkową.
  Bezkręgowce PPN to najliczniejsza grupa zwierząt niestety stosunkowo słabo poznana. Należy jednak zwrócić uwagę…
… narodowych w Polsce.
Flora
Florę PPN reprezentuje: -ok. 260 gat. glonów, -130 gat. mszaków (najliczniejsze są torfowce - 13 gat. - mszar nastroszony, skorpionowiec brunatny, oba gat. zagrożone wyginięciem) -ok. 1000 gat. roślin naczyniowych (w tym 107 to gat. rzadkie),
Przez teren Parku przebiega granica zasięgu dla ok. 150 gat. roślin. Występuje tu 81 gat. chronionych roślin naczyniowych, 36 gatunków…
… przedstawiciel rodziny ryjkowatych jest doskonałym pływakiem, poluje na żaby, owady i inne bezkręgowce. Jest on naszym jedynym jadowitym ssakiem. Najliczniejszym przedstawicielem kopytnych w PPN należąca do rodziny jeleniowatych jest sarna. Największym jednak zwierzęciem Parku jest łoś. W Poleskim Parku Narodowym stwierdzono występowanie ok. 200 gatunków ptaków, z których ok. 150 uznano za lęgowe. Do rzadkich…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz