Połączenia na wkręty - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Połączenia na wkręty - wykład - strona 1 Połączenia na wkręty - wykład - strona 2 Połączenia na wkręty - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Połączenia na wkręty
Należy podkreślić, że według normy PN-92/S-10082 ¡208] tego typu łączników nie dopuszcza się do stosowania w mostach żadnej kategorii. Natomiast, według EN 1995-1-1 [216] i EN 1995-2 [218] taka możliwość istnieje.
Wkręty obciążone poziomo
Przy określaniu nośności takich połączeń należy uwzględniać fakt, że część trzonu v krętu jest gwintowana, a część gładka. W związku z tym w analizie należy uwzględ­niać śrenicę efektywną def.
Dla wkrętów z gładkim trzonkiem, w których zewnętrzna średnica gwintu jest równa średnicy trzpienia można stosować zasady podane w rozdziale 8.6.6, przy czym: - efektywna średnica def jest przyjmowana jako równa średnicy gładkiego trzonu wkręta, - gładki trzpień penetruje w głąb elementu zawierając koniec wkrętu nie mniej niż Ad.
Tam, gdzie podane warunki nie są spełnione, nośność wkrętów powinna być obliczona dla efektywnej średnicy def, jako 1,1 średnicy gwintowanej części trzonu.
Wkręty obciążone osiowo
W przypadku połączeń na wkręty obciążone osiowo należy sprawdzać następujące modele zniszczenia:
- nośność na wyrwanie gwintowanej części wkrętu,
- dla wkrętów stosowanych w kombinacji z blachami stalowymi nośność na rozerwanie głowy wkrętu powinna być większa niż wytrzymałość na rozciąga­nie wkrętu.
- wytrzymałość na przeciągnięcie głowy wkrętu,
- wytrzymałość na rozciąganie wkrętu,
- dla wkrętów stosowanych w połączeniu z blachami stalowymi, zniszczenie wzdłuż obwodu grupy wkrętów („błock shear" lub „pług shear").
Minimalne rozstawy i odległości dla osiowo obciążonych wkrętów należy okre­ślać na podstawie tablicy 8-20.
Należy zauważyć, że modele zniszczenia w stali lub w drzewie wokół wkrętu są modelami obrazującymi kruche pękanie tj. z minimalnym dopuszczalnym odkształ­ceniem i dlatego mają ograniczoną możliwość redystrybucji naprężeń.
Nośność na przeciągnięcie główki wkrętu powinna być określona na podstawie wyników badań zgodnie z normą EN 1383 [268].
W celu określenia efektywnej liczby wkrętów w połączeniu ze składową siły równoległą do trzonu wkrętu należy obliczyć ze wzoru
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz