Pola Komutacyjne - pojecia

Nasza ocena:

4
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pola Komutacyjne - pojecia - strona 1

Fragment notatki:


Pola Komutacyjne – objaśnienie pojęć          exchange  switch  centrala    switch  switching unit  selector  network element  komutator  wybierak  circuit  łącze  circuit group  wiązka łączy  route  kierunek  subscriber  abonent  subscriber line  line  łącze abonenckie  trunk  łącze międzycentralowe  ang.  ?  łącze międzystopniowe  line   trunk   control unit  układ sterujący  control unit  układ sterujący  (line block)   (group block)   ←  (switch block)  →  (link system)  (plant unit)   stopień abonencki  stopień liniowy  koncentrator  stopień grupowy  ←        stopień       →   link  łącze   międzysekcyjne  link  łącze   międzysekcyjne  stage  sekcja  stage  sekcja  stage  sekcja  switching network  pole komutacyjne    – 2 –  1.  Układy komutacyjne jednostronne i dwustronne  Układem komutacyjnym będziemy nazywać pojedynczy komutator lub pole komutacyjne  zbudowane z takich komutatorów. Ze względu na sposób przyłączania urządzeń  współpracujących rozróŜniamy układy jednostronne i dwustronne. Dotyczy to zarówno  komutatorów, jak i całych pól komutacyjnych.   1.1.  Układ jednostronny = trójkątny  (one-sided = triangular)  Układ jednostronny ma przyłącza (końcówki) jednorodne, tzn. nie podzielone na grupy.  Potrafi on skomutować ze sobą (połączyć) dowolne dwa przyłącza. Trójkątny kształt symbolu  wynika z rysunku takiego komutatora w symbolice matrycowej.       Jak widać, dla kaŜdej wskazanej pary przyłączy istnieje dokładnie jeden punkt komutacyjny  realizujący połączenie między nimi. Liczbę tych punktów komutacyjnych – równą liczbie  róŜnych moŜliwych par – podaje wzór poniŜej:     1 2 3 4 5 n 2 ) 1 ( − ⋅ = n n L     (NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe mimo dzielenia przez 2 liczba ta jest zawsze całkowita.)   1.2.  Układ dwustronny = prostokątny  (two-sided = rectangular)  Układ dwustronny ma przyłącza (końcówki) podzielone na dwie grupy nazywane wejściami  (IN) oraz wyjściami (OUT) i potrafi realizować połączenia tylko między wejściem a wyjściem.  JeŜeli przyłącza są podzielone na dwie grupy, ale wykorzystujemy takŜe łączenie wejścia  z wejściem lub wyjścia z wyjściem, to taki układ jest układem jednostronnym (trójkątnym).   Liczbę punktów komutacyjnych komutatora dwustronnego moŜna odczytać z rysunku  w symbolice matrycowej.     n1 2 1 n n L ⋅ = n2 n1 n2    

(…)

… elementarny
W technice cyfrowej podstawowy układ elektroniczny słuŜący do budowy komutatorów
(zarówno dla czasowych – T, jak i przestrzennych – S) moŜna określić jako komutator:
• transmisyjnie jednokierunkowy – ze względu na technikę cyfrową
• dwustronny (prostokątny) – podział na wejścia i wyjścia wynika z jednokierunkowej
transmisji
W telefonii cyfrowej istnieje natomiast zapotrzebowanie na komutatory…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz