Podstawowe założenia projektow

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe założenia projektow - strona 1

Fragment notatki:


Wykłąd 12 częśd 1    Podstawowe założenia projektowe:    szeroki zakres pojemności centrali i łatwośd jej zmiany    wysoka niezawodnośd    łatwośd wdrażania nowych technik do poszczególnych modułów centrali („future  safe”)  Środki osiągnięcia tych celów:    architektura rozproszona    standardowe interfejsy sprzętowe i programowe    system całkowicie cyfrowy  Organizacja centrali systemu 12:    Centrala systemu 12 składa się z pewnej liczby modułów przyłączonych do wspólnego pola  komutacyjnego.  Moduł    składa  się  z  układów  terminala  (zależnych  od  konkretnych  zastosowao)  oraz  standardowego  elementu  sterującego.  Element  sterujący  odpowiada  za  zestawianie dróg połączeniowych do innych modułów przez pole komutacyjne. Każdy kanał  w traktach łączących moduły z polem, a także wewnątrz pola zawiera 16 bitów, z których 8  jest  dostępnych  dla  zewnętrznych  użytkowników  (fpróbkowania=8kHZ  -  użytkownik  ma  kanał  o  przepustowości  64kbit/s).Kilka  takich  kanałów  może  byd  wykorzystywane  do  tworzenia połączeo o szerszym paśmie.       Ogólny schemat pojedynczego modułu:    Ogólna struktura pola komutacyjnego:                  Budowa jednej warstwy stopnia grupowego:    Pole zbudowane jest z komutatorów przestrzenno-czasowych o pojemności 16 traktów PCM  każdy.  Standardowe  moduły  są  przyłączane  dwoma  traktami  PCM  do  pary  komutatorów  dostępu.  Podwojenie  tych  komutatorów  wynika  ze  względów  niezawodnościowych.  Z  16  koocówek  komutatorów  dostępu  4  mogą  byd  stosowane  do  połączenia  ze  stopniem  grupowym,  a  pozostałe  12  do    przyłączenia  modułów.  W  praktyce  liczba  przyłączonych  modułów wynika z wymagao ruchowych (najczęściej 8 abonenckich i 4 międzycentralowe).  Stopieo grupowy pola komutacyjnego zawiera 2-4 identycznych warstw. Ich liczba zależy od  natężenia ruchu załatwianego przez pole, z tym że zastosowanie conajmniej 2 warstw wynika  ze  względów  niezawodnościowych.  Liczba  sekcji  stopnia  grupowego  zależy  od  pojemności  pola.  Komutator systemu 12:    Techniki strukturalizacji oprogramowania w Systemie 12:    Maszyny komunikatowe (finite message machines):  o  Małe, w dużym stopniu niezależne od siebie, moduły programowe  o  Wewnętrzna  struktura  każdego  z  modułów  jest  niewidoczna  dla  reszty  oprogramowania  (maszyna  komunikatowa  jest  widziana  jako  lista 

(…)

… procesorom zdecentralizowanego
systemu sterowania
o Łatwośd niezależnego testowania modułów
o Łatwośd modyfikowania wewnętrznej struktury maszyn komunikatowych
 Maszyny wirtualne (virtual machines)
Koncepcja maszyny wirtualnej umożliwia odizolowanie oprogramowania sterującego
pracą centrali od sprzętu. Dokonuje się tego przez otoczenie modułu sprzętowego
jedną lub więcej warstwami oprogramowania. Warstwy te wraz ze sprzętem tworzą
maszynę wirtualną. Zastosowanie tej koncepcji powoduje, że zmiany w sprzęcie
centrali pociągają za sobą koniecznośd modyfikacji tylko części oprogramowania.

Interfejsy generyczne (generic interfaces)
Technika ta polega na tym, że przy realizacji modułu oprogramowania uzupełnia się
ciągi komunikatów wymienianych z innymi modułami o komunikaty, które mogą byd
przydatne…
… w przyszłości.
Przykład: Interfejs między modułem sterującym zestawianiem połączenia a modułem
realizującym taryfikację. W różnych krajach naliczanie opłaty za połączenie
rozpoczyna się w różnych chwilach, np. po zgłoszeniu centrali, po zakooczeniu
wybierania czy po podniesieniu mikrotelefonu przez abonenta wywoływanego.
Moduł sterujący zestawianiem połączenia wysyła więc odpowiednie komunikaty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz