Pokrzywdzony-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pokrzywdzony-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

POKRZYWDZONY Pokrzywdzony w zasadzie działa w postępowaniu karnym samodzielnie i bezpośrednio. Jeżeli nie jest on osobą fizyczną, czynności procesowe dokonywane są przez organ uprawniony do działania w jego imieniu. Jeżeli zaś jest to osoba fizyczna, ale małoletnia lub ubezwłasnowolniona, prawa pokrzywdzonego wykonuje przedstawiciel ustawowy lub osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje (działanie za stronę). Gdy w wyniku przestępstwa szkodę wyrządzono instytucji państwowej , samorządowej lub społecznej (nie działa organ pokrzywdzonej instytucji), wówczas to prawa pokrzywdzonego mogą wykonywać organy kontroli państwowej, np. organy kontroli finansowej, NIK, które w zakresie swojego działania ujawniły przestępstwo lub wystąpiły o wszczęcie postępowania karnego.
Pokrzywdzony może również być reprezentowany przez swego opiekuna faktycznego, gdy sam jest osobą nieporadną, zawłaszcza z uwagi na wiek lub stan zdrowia. Nie może to być jednak opiekun, który odo czasu do czasu pomaga pokrzywdzonemu w jakiś czynnościach. W razie śmierci pokrzywdzonego prawa, które by mu przysługiwały, mogą wykonywać - strony zastępcze lub nowe. Zarówno pokrzywdzony, jak ww. strony mogą ustanowić pełnomocnika. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz