Pojęcie umowy i rodzaje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie umowy i rodzaje - strona 1

Fragment notatki:

Umowa - dwustronna czynność prawna (zgodne oświadczenie woli
zmierzające do wywołania skutków prawnych) będąca powszechnie
przyjętym sposobem nawiązywania więzi gospodarczych przez
podmioty prawa (jest instrumentem wymiany dóbr i usług w formie
towarowo-pieniężnej); stanowi podstawowe źródło powstania stosunku
cywilnoprawnego (zobowiązaniowego) pomiędzy stronami, które ją
zawarły.
Umowy jednostronnie zobowiązujące - wynikają z nich obowiązki
tylko dla jednej ze stron.
Umowy dwustronnie zobowiązujące - wynikają z nich obowiązki dla
obu stron.
Umowy wzajemne - rodzaj umów dwustronnie obowiązujących, które
charakteryzuje ekwiwalentność świadczeń.
Umowy konsensualne - dochodzą do skutku z momentem złożenia
zgodnych oświadczeń woli przez strony.
Umowy realne - do ich zwarcia oprócz złożenia zgodnych oświadczeń
woli konieczne jest dodatkowe działanie (np. wydanie rzeczy).
Umowy rozporządzające - powodują bezpośrednie przeniesienie
prawa podmiotowego, jego obciążenie lub zniesienie (np. sprzedaż
rzeczy oznaczonej indywidualnie).
Umowy zobowiązujące - zobowiązują do określonego świadczenia,
nie powodują jednak bezpośrednio rozporządzenia prawem
podmiotowym.
Rodzaje umów gospodarczych:
a) ze względu na strony:
- dwustronnie gospodarcze - obie strony to podmioty gospodarcze,
- jednostronnie gospodarcze - jedna strona to podmiot gospodarczy,
b) ze względu obowiązek zawierania:
- dobrowolne - nie ma prawnego obowiązku ich zawierania,
- obligatoryjne - istnieje prawny obowiązek (np. przepis prawa, akt
administracyjny, umowa przedwstępna) ich zawierania,
c) ze względu na długość okresu świadczeń: umowy wieloletnie,
roczne, krótkoterminowe (krótsze niż rok), o świadczenia jednorazowe,
d) ze względu na przedmiot działalności gospodarczej:
- obrotu towarowego, inwestycyjne, transportowe, ubezpieczeniowe,
bankowe,
- założycielskie, dotyczące przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa,
pośrednictwa, o współdziałanie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz