Pojęcie, rodzaje i cechy stron procesowych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie, rodzaje i cechy stron procesowych- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

1. Pojęcie, rodzaje i cechy stron procesowych stroną procesową - nazywamy uczestnika procesu posiadającego interes prawny w korzystnym dla siebie rozstrzygnięciu o przedmiocie procesu i wyposażonego w - prawa procesowego służące jego realizacji. Klasycznym podziałem stron procesowych jest ich podział na stronę czynna i stronę bierną Strona czynna - to taka, która w ramach swoich uprawnień podejmuje lub jest uprawniona o podjęcia w procesie karnym działań mających na celu przesądzenie o odpowiedzialności oskarżonego
Strona bierna - to taka, przeciwko której są te działania, bądź działania organów procesowych Do stron czynnych należą:
oskarżycieli: publicznego, posiłkowego, prywatnego
powoda cywilnego
pokrzywdzonego strona bierną w procesie jest oskarżony
pokrzywdzony nie może być strona bierna w procesie, wyjątkiem jest tzw. Instytucja oskarżeń wzajemnych w sprawach z oskarżenia prywatnego kolejnym podziałem jest podział na stronę zastępczą i stronę nową
z zastępczą stroną procesową mamy do czynienia gdy pokrzywdzony umiera przed wszczęciem procesu, wtedy jego prawa przechodzą na osoby najbliższe z nową stroną procesową mamy do czynienia gdy w toczącym się postępowaniu, w miejsce zmarłego pokrzywdzonego wstępuje osoba najbliższa szczególne strony procesowe
osoba odpowiedzialna posiłkowo - czyli osoba fizyczna osoba prawna lub ułomna osoba prawna która w wyniku popełnienia przestępstwa:
odniosła korzyść majątkową a sprawca działał w jej imieniu lub w jej interesie odniosła lub mogła odnieść jakąś korzyść majątkową interwenient - czyli osoba trzecia zgłaszająca roszczenia do przedmiotów przestępstwa skarbowego podlegającego przepadkowi(może być zgłoszona do momentu wszczęcia procesu)
rodzice lub opiekuni prawni nieletniego - przysługują im prawa strony procesowej jak: przeglądanie akt i sporządzanie odpisów, informacji o wszczęciu i zakończeniu postępowania oraz prawo do składania środków odwoławczych Strona procesowa musi mieć zdolność procesową - czyli zagwarantowaną prawem zdolność stania się podmiotem stosunku procesowego, zdolność ta ma charakter ogólny i abstrakcyjny i nie odnosi się do konkretnego postępowania. Zdolność do działań procesowych - możliwość osobistego działania w procesie Zdolność procesowa może być:
Czynna - czynną zdolność procesową posiadają wszystkie osoby fizyczne i osoby prawne, instytucje państwowe i społeczne jednak prawa osób innych niż osoby fizyczne SA realizowane przez organy uprawnione. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz