Pojęcie obywatelstwa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie obywatelstwa-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Pojecie obywatelstwa, podstawowe zasady prawa o obywatelstwie polskim.
Podstawowe znaczenie ma rozróżnienie statusu obywateli i cudzoziemców. Konstytucja ustala podstawowe zasady dotyczące obywatelstwa.
obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi lub w inny sposób określony przez ustawę. Ustawa z dnia 15 II 1962 roku o obywatelstwie polskim przewiduje kilka innych sytuacji, gdy możliwe jest nabycie obywatelstwa (następuje ono z mocy prawa, np. w odniesieniu do repatriantów lub osób, które zawarły małżeństwo z obywatelem polskim), uznanie obywatelstwa (następuje ono na mocy decyzji administracyjnej - poddanej kontroli Naczelnego Sądu Administracyjnego - m. in. wobec cudzoziemców stale zamieszkałych w Polsce i nie mających innego obywatelstwa) lub nadanie obywatelstwa (następuje ono aktem prezydenta RP, akt ten ma w zasadzie charakter dyskrecjonalny, ale w tej chwili znajduje się NSA pytanie prawne, czy podlega on kontroli sądowej).
obywatelstwo polskie można utrącić tylko na podstawie wniosku (zrzeczenia się) zainteresowanej osoby, nie dopuszczalne jest natomiast pozbawienie obywatelstwa wbrew woli zainteresowanego. Warto nadmienić, że możliwość taka istniała jeszcze przed wejściem w życie Konstytucji, obecnie odpowiednie fragmenty ustawy o obywatelstwie polskim stały się sprzeczne z konstytucją.\
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz