Pojęcie i rodzaje stron procesowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i rodzaje stron procesowych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przedstaw pojęcie i rodzaje stron procesowych Stronami postępowania karnego są ci jego uczestnicy, którzy działają w procesie we własnym imieniu, mając interes prawny w określonym rozstrzygnięciu o przedmiocie procesu.
Są to zatem osoby, dla których postępowanie karne jest ich procesem, gdyż chodzi im o rozstrzygnięcie w przedmiocie odpowiedzialności zgodnie z reprezentowanym przez nich interesem prawnym. Stronami są zatem: w postępowaniu przed sądem: oskarżyciel publiczny, oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny, powód cywilny i oskarżony; w dochodzeniu i śledztwie: podejrzany i pokrzywdzony.
Te strony można określić jako zasadnicze .
W szczególnych odmianach procesu (postępowaniach szczególnych) mogą występować też strony szczególne, charakterystyczne jedynie dla tego typu postępowania karnego.
Tradycyjne jest w doktrynie rozróżnianie: stron czynnych (ofensywnych) - strony występujące z żądaniem o rozstrzygnięcie w przedmiocie odpowiedzialności, a więc oskarżycieli i powoda cywilnego (a także interwenienta w procesie karnym skarbowym) stron biernych (defensywnych) - osoba, przeciwko której żądanie to jest wysuwane, a więc o odpowiedzialności której ma się rozstrzygać.
Wyróżnia się także: strony podstawowe (karne) - to te, których dotyczy rozstrzygnięcie w przedmiocie odpowiedzialności karnej (oskarżyciele, oskarżony, odpowiedzialny posiłkowo i pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym) stronę cywilną - jest powód cywilny dochodzący roszczeń cywilnych w procesie karnym.
Specjalnie wyodrębnianą kategorią stron są tzw.: strony zastępcze - podmiot, który na mocy upoważnienia ustawowego może przejąć uprawnienie pokrzywdzonego, gdy ten ostatni nie był jeszcze stroną procesu, a więc zmarł przed uzyskaniem statusu strony (art. 52 kpk) strony nowe - to osoba, która wstępuje w prawa zmarłego pokrzywdzonego, który był już stroną postępowania.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz