Pojęcie i rodzaje środków prawnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i rodzaje środków prawnych - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcie i rodzaje środków prawnych w postępowaniu administracyjnym.
Środki prawne - prawna możliwość zaskarżania decyzji bądź innego aktu administracyjnego przez stronę w celu ich uchylenia, unieważnienia lub zmiany.
Podział
zwyczajne i nadzwyczajne
Środki zwyczajne - skierowane przeciwko decyzjom i postanowieniom nieostatecznym, nieprawomocnym
Nadzwyczajne - wobec decyzji ostatecznych, gdy zachodzą szczególne warunki i okoliczności, wskazujące na wadliwą podstawę decyzji lub uzasadniających przywrócenie prawa sądowego stronie
samoistne i niesamoistne
samoistne - mogą być wnoszone niezależnie od innych czynności procesowych
niesamoistne - nie występują samodzielnie; wnoszone przy okazji i łącznie z inną czynnością procesową (np. zaskarżenie postanowienia, na które nie służy zażalenie, w odwołaniu od decyzji)
formalne i nieformalne
formalne - wnoszone tylko przez podmioty o legitymacji skargowej, w określonym terminie i trybie
nieformalne - nie wymagają ani zachowania trybu ani terminu
doskonałe i niedoskonałe
doskonałe - dają legitymowanemu prawo żądania rozparzenia skargi, stwarzają obowiązek organu do wydania decyzji
niedoskonałe - rozpatrzenie zależy od woli organu. K.P.A. NIE ZNA ŚRODKÓW PRAWNYCH NIEDOSKONAŁYCH !!! rozpatrywane przez: organy administracyjne, sądy
K.p.a. zna następujące środki prawne:
odwołanie (zwyczajne, samoistne, formalne i doskonałe)
zażalenie
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (przez ministra lub SKO)
żądanie wznowienia postępowania
żądanie stwierdzenia nieważności decyzji
żądanie zmiany lub uchylenia decyzji
skargę do sądu administracyjnego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz