Pojęcie i klasyfikacja środków trwałych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Pojęcie i klasyfikacja środków trwałych - omówienie - strona 1  Pojęcie i klasyfikacja środków trwałych - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie i klasyfikacja środków trwałych.
Aktywa – to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej
wartości, powstałe w wyniku zdarzeń przeszłych które zgodnie z oczekiwaniami spowodują
w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.
Środki trwałe są to rzeczowe składniki majątku:
1. Kompletne, zdatne do użytku
2. Przekazane do używania (nie przekazane – Ś.T. w budowie)
3. Przeznaczone na potrzeby przedsiębiorstwa (w przeciwieństwie do inwestycji)
4. O przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności powyżej 1 roku
Klasyfikacja środków trwałych według funkcji w procesie wytwarzania:
1. Grunty własne (oraz prawo do wieczystego użytkowania gruntu)
2. Budynki, lokale i budowle
3. Maszyny i urządzenia techniczne
4. Środki transportu
5. Inne środki trwałe (inwentarz żywy, ulepszenia (pow. 3,5 tys. zł) w obcych środkach
trwałych)
Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych:
1. Grunty
2. Budynki i lokale, spół. własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spół. prawo
do lokalu niemieszkalnego
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
4. Kotły i maszyny energetyczne
5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
7. Urządzenia techniczne
8. Środki transportu
9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenie
10. Inwentarz żywy
Klasyfikacja środków trwałych ze względu na przynależność:
1. Własne
2. Obce
Zużycie środków trwałych:

Fizyczne – proces stopniowego obniżania się wartości środka w toku użytkowania

Ekonomiczne – źródłem tego zużycia jest postęp techniczny

Losowe – zużycie następuje w sposób nieprzewidzialny
Amortyzacja i umarzanie środków trwałych (pow. 3,5 tys. zł):

Poprzez amortyzowanie Ś.T. rozumie się stopniowe (zużycie na dany okres)
przenoszenie wartości Ś.T. na produkt nowo wytworzony.

Środki trwałe podlegają amortyzacji od następnego miesiąca po przekazaniu do
używania

Metody amortyzacji:
o Liniowa
o Degresywna
o Progresywna
o SOYD
o Naturalna

Nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od gruntów, chyba, że mowa o kopalni
odkrywkowej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz