Pojęcie dylematu w etyce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1834
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie dylematu w etyce - strona 1 Pojęcie dylematu w etyce - strona 2

Fragment notatki:


WYKŁAD 13 17.01.2011r. Demaskowanie - zwracanie publicznej uwagi na zło w celu odsunięcia zagrożenia. Demaskowane zło dotyczy funkcjonowania firmy lub jej produktów i polega z reguły na wyrządzeniu lub możliwości wyrządzenia krzywdy klientom, pracownikom, członkom społeczności lokalnych. Demaskowanie to nie to samo co donoszenie, kapowanie.
Czy można moralnie usprawiedliwić takie postępowanie, które dyskryminuje firmę? Czy można moralnie usprawiedliwić wyjawienie przez pracowników faktów kompromitujących firmę? Czy można potępić w imię nielojalności czy pochwalić odwagę cywilną?
Obowiązek lojalności wobec firmy: demaskator nie łamie obowiązku lojalności, bo taki obowiązek nie istnieje - wobec kogo można być lojalnym? Można być lojalnym wobec ludzi i wobec organizacji  lojalnym wobec ludzi bliskich (np. dziecko jest lojalne wobec rodziców). Człowiek w tym ujęciu jest lojalny w stosunku do ludzi, którzy są dla niego bliscy zaufania, lojalność dotyczy indywidualnych ludzi i relacji, które między nimi zachodzą  model: rodzina. Lojalność dotyczy stricte ludzi. Dlaczego nie ma lojalności wobec firmy?  bo nie jest osobą. Korporacja nie może być lojalna wobec kogokolwiek. Korporacja nie może być podmiotem moralnej odpowiedzialności.
demaskator nie łamie obowiązku lojalności, bo obowiązek ten nie polega na zakazie demaskowania - nie polega na milczeniu, że w firmie dzieje się źle. Demaskowanie, które ujawnia prawdziwe zło może się zgadzać z obowiązkiem lojalności wobec firmy. Prawdziwa lojalność polega na wierności wobec celowi  celem właściwym jest maksymalizacja długoterminowych wartości firmy dla właściciela przy uwzględnieniu wymogów sprawiedliwości i uczciwości. Jeśli ujawnię zło to nie łamię obowiązku lojalności  demaskator robi coś dobrego, zachowuje obowiązek lojalności więc zachowuje obowiązek długoterminowych wartości. Chodzi tutaj o to aby zachować uczciwość  uczciwość oznacza to, że osoby najbardziej odpowiedzialne za domniemane zło miały szansę na ich poprawienie, na przyznanie się do błędu, na wypowiedzenie się na ich temat. Pierwsze demaskowanie powinno się odbywać wewnątrz firmy, a dopiero później jest możliwość upublicznienia informacji poza firmę.
Moralnie uzasadnione demaskowanie nie wymaga od demaskatora szczególnej motywacji  nie ma to znaczenia dla moralnych pobudek demaskatora  czy zrobił to z zawiści czy z troski. W każdym z tych przypadków demaskowania nie ma znaczenia motywacja  faktyczne znaczenie, że zło zostaje ujawnione. Ten typ rozumowania jest typem utylitarystycznym  liczą się skutki w wymiarze społecznym.

(…)

… nagłośnienia sprawy firma wprowadzi konieczne zmiany w swojej działalności
ETYCZNY MODEL DECYZYJNY
Etyczny model decyzyjny składa się z zasad i procedury.
Zasady:
zasada maksymalizacji długoterminowej wartości firmy dla właściciela - określa cel, któremu firma ma służyć. Cel firmy jest różny i można go różnie interpretować. Długoterminowa wartość  wycena wartości. Wartość dla właściciela składa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz