Pojęcie, cechy i cele rozwoju lokalnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie, cechy i cele rozwoju lokalnego - strona 1

Fragment notatki:

31. Pojęcie, cechy i cele rozwoju lokalnego Proces pozytywnych ilościowych i jakościowych zmian zachodzących w mieście, gminie wiejskiej, gminie miejskiejo-wiejskiej lub innym lokalnym układzie społeczno-terytorialnym ,odznaczający się swoistymi cechami przestrzeni, gospodarki, kultury i lokalna preferencja potrzeb i hierarchia wartości.
CECHY:
1 autonomiczność,
2 terytorialność,
3 zależność od stopnia świadomości społeczności lokalnej, jej możliwości w zakresie formułowania i rozwiązywania lokalnych problemów rozwoju,
4 elastyczność przejawiająca się w adaptacji lokalnych podmiotów do zmieniających się warunków rozwoju, 5 zdolność do mobilizacji środowiska lokalnego
6 trwałość będąca pochodna zdolności podmiotów lokalnych do tworzenia przestrzeni negocjacji, stymulujących powstawanie różnorodnych lokalnych instytucji oraz organizacji społeczności lokalnej. CELE:
1 zapewnienie w danych warunkach lokalnych oraz zewnętrznych maksymalnej aktywności gospodarczej podmiotów gospodarki lokalnej.
2 zapewnienie możliwie najwyższego poziomu warunków bytowych oraz możliwości konsumpcyjnych społeczności lokalnej, 3 użytkowanie zasobów lokalnego ekosystemu zgodnie z zasadami ekorozwoju.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz