Pojęcia-stężenie, roztwór a zawiesina

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia-stężenie, roztwór a zawiesina - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcie stężenia-  jest to koncentracja – definiowana jako granica wartości stosunku masy  substancji ∆M do objętości próbki roztworu ∆V. C=lim∆V→V0∆M/∆V. Jest to rozkład substancji  rozpuszczonej stosunek rozpuszczalniku.  Stężenie objętościowe- stosunek objętości  substancji rozpuszczonej do objęt. próbki: C V = lim ∆V→∆Vg ∆Vsr / ∆V Wartości C i CV są  przeliczalne jeżeli przez ρ m oznaczymy gęstość substancji rozpuszczonej to mamy: ∆M=  ρ m*Vs C= ρm*CV. Stężenie jest f-cją przestrzeni i czasu. Niekiedy jednak rozkład cieczy jest  zbyt złożony więc stosujemy modele uproszczone. Poprzez uśrednienie rozkładu  rzeczywistego w czasie, przestrzeni, w przekroju poprzecznym strumienia względem jednej  ze zmiennych przestrzennych.        Roztwór a zawiesina.    Roztwór-  układ niejednorodny składający się z rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej(  może być ich wiele, róż, zw. chem.).Każda ze składowych może występować w różnych  stanach skupienia . Nas interesują roztwory płynne, których rozpuszczalniki są nośnikami  substancji rozpuszczonej. W niektórych przypadkach pojęcie rozpuszczalnika i substancji  rozpuszczonej jest trudne do zdefiniowania mówimy wówczas wówczas o mieszaninach.  Podstawowym parametrem jest C i CV.   Zawiesina-   układ ponadjednorodny. Wyróżniamy układ o policzalnej liczbie cząstek oraz  układ o praktycznie niepoliczalnej ilości cząstek (układ wielofazowy). Wyróżniamy układy  wielofazowe o rozdrobnieniu makroskopowym poszczególne cząstki 10-6m, i koloidalnym  od10 -9m do 10-6m. Zawiesiny składają się z fazy rozpraszającej (nośnik oraz rozproszonych  cząstek). Cząstki te posiadają swe cechy takie jak kształt, powierzchnia, objętość,  wilgotność, gęstość. Poszczególne cząstki mogą łączyć się ze sobą(proces koagulacji ,  flotacji) tworząc inne o innych kształtach lub w wyniku ruchu cząstki mogą ulegać ścierania  co powoduje tworzenie się mniejszych drobin.    ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz