Poj_ęcie i istota podstawowych obowiązków jednostek

Nasza ocena:

5
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poj_ęcie i istota podstawowych obowiązków jednostek - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcie i istota podstawowych obowiązków jednostek. Obowiązek konstytucyjny - wyrażony w konstytucji, skierowany do jednostki nakaz lub zakaz określonego zachowania w danej sytuacji; w niektórych państwach (np. Szwajcarii) zarówno doktryna, jak i sądy oraz naczelne organy państwowe stoją na stanowisku, że istnieją niepisane obowiązki jednostki - można je wyprowadzić z norm konstytucyjnych, mimo że nie są w tekście Obowiązkach podstawowych - nałożone na jednostkę w przepisach konstytucyjnych, część z nich, dotycząca-obywateli danego państwa, określa się mianem podstawowych obowiązków obywatelskich.
W doktrynie prawa konstytucyjnego poszczególnych państw występują różne poglądy na temat istoty obowiązków podstawowych. W rozwiniętych państwach demokratycznych:
1.obowiązki podstawowe -"prawa podstawowe" zorganizowanego w państwo społeczeństwa wobec jednostki; włączają one jednostkę do zadań państwa; zarówno podstawowe prawa i obowiązki mają tą samą rangę; nadanie równorzędnego znaczenia interesom publicznym i uprawnieniom wynikającym z praw podstawowych
2. stosunki między podstawowymi prawami a obowiązkami są określone przez prawa jednostki , gdyż wypływają z gwarancji tych praw. Prawa mają, więc znaczenie pierwszorzędne. Można z nich wyprowadzić niektóre obowiązki. Jest to przydatne do przezwyciężania i unikania kolizji praw podstawowych. Często obowiązki podstawowe zawężają możliwość korzystania z praw podstawowych, można je uznać za równorzędne ograniczenie praw podstawowych. Zasada wolności jednostki jako gwarancja je autonomii.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz