Poglądy dotyczące tworzenia prawa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poglądy dotyczące tworzenia prawa - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Podstawowe poglądy dotyczące tworzenia prawa - wykład 2 ratio legis - Jak ustawodawca postrzegał daną kwestię. Jakie było założenie podczas uchwalania konkretnego prawa. Co chciał przez to osiągnąć.
Racjonalność prawa - tworzone prawo musi mieć sens i być zrozumiałe.
-Tworzone prawo musi być poprawnie sformułowane w języku polskim włącznie z poprawnym dobraniem słów i ich znaczeniem.
-Tworzenie regulacji niesprzecznych z już obowiązującymi.
-Tworzenie prawa, które jest efektywne (nie mylić z efektownym)
Sądy w Polsce Konstytucja Art. 184. Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. Sądownictwo administracyjne: -Wojewódzki sąd administracyjny (pierwsza instancja)
-Naczelny sąd administracyjny. (druga instancja)
Sądownictwo powszechne: Nad sądownictwem powszechnym sprawuje kontrolę sąd najwyższy.
-sądy rejonowe
-sądy okręgowe
-sądy apelacyjne
Modele tworzenia prawa - typ tworzenia prawa 1. Woluntarystyczny -Podmiot tworzący prawo dominuje nad adresatami. -Prawo jest instrumentem sprawowania władzy w państwie. -Liczy się tylko interes władzy. -Społeczeństwo nie ma realnego wpływu na kształtowane prawo.
2. Legalistyczny -Prawo jest instrumentem sterowania społeczeństwem, jednak społeczeństwo bierze udział w tworzeniu prawa. -Każda decyzja musi mieć oparcie w normach kompetencyjnych (prawo określa, kiedy może być tworzone prawo).
-Sformalizowany proces tworzenia prawa (ustalone etapy tworzenia prawa).
-Rozbudowany system tworzenia prawa. Kontrola wewnętrzna i poza-schematowa.
3. społeczny -Państwo i obywatel są równorzędnymi partnerami.
-Negocjacje podmiotu tworzącego prawo z jego adresatami.
-Komunikacyjna teoria prawa
-Prawo jako technika (kilka uprawnień - prawo podmiotowe)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz