Podział problematyki metafizycznej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział problematyki metafizycznej - wykład - strona 1

Fragment notatki:

P odział problematyki metafizycznej Spotykane ogólne charakter y styki metafi­zyki są albo bardzo ogólnikowe, albo też zbyt ciasne i nie w y czerpują całokształtu tych tematów, które zalicza się tradycyjnie do metafizyki. Takimi niewiele mówiącymi ogólnikami są na przykład próby określenia metafizyki jako dy s cypliny dążącej do sformułowania poglądu na świat albo charakterystyka metafizyki jako na j ogólniejszej nauki o bycie. Zbyt ciasne jest określenie metafizyki jako syntezy wiedzy o prz y rodzie lub jako nauki dążącej do w y krycia rzeczywistości prawdziwej, ukrytej poza złud­ną szatą zjawisk ujawniających się zm y słom, czyli jako nauki o tzw. rzeczach samych w sobie. Najbezpieczniej jest zrezygnować z definicji a ogranicz yć się do przeglądu zaga d nień, które się tradycyjnie zalicza do metafizyki. W problematy ce metafizyczn ej wyróżniamy cztery gr u py : 1° O ntologia, 2° grupa zagadnień wyrastających z dociekań nad poznaniem, 3° grupa zagadnień wyrastających z rozważań nad przyrodą, 4° grupa zagadnień wyrasta­jących z religii i rozważań etycznych .

(…)

…. W problematyce metafizycznej wyróżniamy cztery grupy:
Ontologia,
2° grupa zagadnień wyrastających z dociekań nad poznaniem,
3° grupa zagadnień wyrastających z rozważań nad przyrodą,
4° grupa zagadnień wyrasta­jących z religii i rozważań etycznych.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz