Podstawy zarzadzania i kierowania - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarzadzania i kierowania - wykład. - strona 1 Podstawy zarzadzania i kierowania - wykład. - strona 2 Podstawy zarzadzania i kierowania - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy zarzadzania i kierowania CEL I ZAŁOŻENIE PROJEKTU Celem projektu jest analiza zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa, znajdującego się w konkurencyjnym otoczeniu gospodarki wolnorynkowej, poznanie modeli podstawowych struktur organizacyjnych a także próba analizy strategii firmy. Przedsiębiorstwem będącym przedmiotem takiej analizy jest APATOR S.A.
Poddane badaniu będzie wiele aspektów takich jak: strona organizacyjna przedsiębiorstwa, zakres działalności, posiadane zasoby, oraz innych elementów niezbędnych do funkcjonowania na rynku: lokalnym, ogólnopolskim jak również europejskim.
Przeprowadzono w tym projekcie posiadanych przez przedsiębiorstwo słabych i mocnych stron a także analizę szans i zagrożeń w jego otoczeniu. Analiza ta jest próbą odpowiedzenia na pytanie czy firma przyjmując określoną strategię działania i politykę marketingową jest w stanie utrzymać i wzmocnić swoją pozycje na rynku, wypracować niezbędną stabilność a także przyczynić się do zdobycia nowych przestrzeni działania. 2.OPIS PRZEDSIĘBIORSTWA Spółka Apator S.A. powstała w Toruniu w 1949 roku jako przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Pomorskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Niskiego Napięcia. Adres firmy:
Apator S.A.
ul. Żółkiewskiego 21/29, 87-100 Toruń, Polska
Tel. +48 (56) 61 91 111
Zaczynała od produkcji aparatury łącznikowej, rozdzielnic skrzynkowych i szafowych oraz urządzeń dla kopalń węgla kamiennego i energetyki. W latach sześćdziesiątych znaczącym nurtem produkcji stały się stacje transformatorowe oraz urządzenia rozdzielczo-sterownicze eksportowane do republik ówczesnego ZSRR.
Lata siedemdziesiąte to początek produkcji tyrystorowych zespołów napędowych. Apator jako pierwszy w kraju pokonał bariery techniczne i zaczął produkować całą gamę napędów prądu stałego. Energoelektronika spowodowała wzrost kultury technicznej oraz zaowocowała kontaktami praktycznie z całym światem. Eksport do Meksyku i krajów Ameryki Południowej przez Hiszpanię, Niemcy, kraje Europy Środkowej po Turcję i Indie.
Lata osiemdziesiąte to przede wszystkim dalszy rozwój aparatury dla górnictwa węgla kamiennego. W tej dziedzinie Apator stał się liderem na rynku krajowym, a także opanował znaczące segmenty rynku w Czechach, Słowacji, Rumunii, Turcji, Rosji i na Ukrainie. Rozwój energoelektroniki w tym okresie to napędy DC i AC stosowane w wielu gałęziach przemysłu, np. obrabiarkowym, spożywczym, płyt pilśniowych i wiórowych, chemicznym, włókienniczym, cementowniach czy hutnictwie. 3 grudnia 1992 roku Apator przekształcił się z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, której akcjonariuszami zostali dotychczasowi pracownicy przedsiębiorstwa państwowego. Spółka została wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Toruniu w dniu 14 stycznia 1993.


(…)

…, w tym:
wytwarzania i montażu paneli sterowniczych do kotłów gazowych,
obróbki przewodów,
produkcji elementów z tworzyw sztucznych do central telefonicznych.
APATOR S.A. tworzy Grupę Kapitałową, w skład której wchodzą jednostki zależne:
APATOR-SERVICE Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, 40-203 Katowice Al. Roździeńskiego 188, produkująca elektryczną aparaturę przeciwwybuchową dla górnictwa
APATOR CONTROL Sp. z o.o…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz