Otoczenie firmy - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otoczenie firmy - wykład. - strona 1

Fragment notatki:

. OTOCZENIE FIRMY 4.1. KONKURENCJA.
Apator. jest jedną z kilku firm na terenie Polski, i jedną z wielu w Europie oferujących podobne produkty. Czynnik konkurencyjności na rynku jest duży, szczególnie na rynku europejskim, lecz systemy jakości ISO 9001oraz ISO 14001 jakie posiada firma Apator kreuje ją w czołówce firm branży elektrycznej w Polsce. APATOR S.A. dostosował się do warunków nasilonej konkurencji, zwłaszcza w zakresie aparatury łącznikowej, i z powodzeniem konkuruje na rynku polskim z zagranicznymi konkurentami, nie wyłączając koncernów o globalnym zasięgu działania. W wyniku nasilonej walki konkurencyjnej spółka zmuszona była do obniżania cen oferowanych wyrobów, co powodowało wartościowy spadek pomimo ilościowego utrzymywania poziomu sprzedaży. Spółce udało się zwiększyć udziały rynkowe w segmencie aparatury listwowej i rozłączników kasetowych RBK. Ofertę sprzedaży rozłączników izolacyj nych RA oraz RAB uzupełniono o wszystkie wielkości prądowe oraz akcesoria. Ponadto spółka wprowadziła nowe wykonania podstaw bezpiecznikowych PBD. 4.2. KLIENCI FIRMY
Do grona największych odbiorców aparatury łącznikowej należą: El-Centrum, Energo-Hurt, Sonepare, Kopel - Kooperacja, Glob 96, TIM, Mors, Inter-Elektro, Solar, Coraz ważniejszymi odbiorcami końcowymi aparatury łącznikowej stają się wyspecjalizowane firmy produkujące urzą dzenia rozdzielcze dla potrzeb energetyki np.: ZPUE Włoszczowa, PKI Wilk, Incobex, H. Sypniewski. Do największych odbiorców liczników przedpłatowych zalicza się: Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Zakład Energetyczny Toruń S.A. Energetyka Szczecińska S.A., Zakład Energetyczny Słupsk S.A., Zakład Energetyczny Łódź Teren S.A., Zakład Energetyczny Kraków S.A., „ENERGA" Gdańska Kompania Energetyczna S.A. Do głównych odbiorców ciepłomierzy należą następujące firmy: DANFOSS, RAAB, KARCHER, BIMS, PLUS, ASBUD. Głównym bezpośrednimi odbiorcami aparatury górniczej są: APATOR-SERVICE, MPL Technology. Spółka wykonuje usługi outsorcingowe na rzecz firmy RUG RIELLO Urządzenia Grzewcze Sp. z o.o. w zakresie wytwa rzania podzespołów i montażu paneli sterowniczych do kotłów gazowych. 5. ANALIZA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA Celem analizy strategicznej SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats), jest to poznanie mocnych i słabych stron firmy, szans i zagrożeń.
Analiza strategiczna SWOT pozwala na tanie i szybkie postawienie diagnozy z zakresu funkcjonowania firmy. Umożliwia zebranie informacji będących punktem wyjścia do budowania strategii funkcjonowania w warunkach zmieniającego się otoczenia oraz problemów wewnątrzorganizacyjnych. 5.1. ANALIZA WEWNĘTRZNA PRZEDSIĘBIORSTWA.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz