Podstawy teoretyczno-koncepcyjne planowania - egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy teoretyczno-koncepcyjne planowania - egzamin - strona 1 Podstawy teoretyczno-koncepcyjne planowania - egzamin - strona 2

Fragment notatki:

Wykład I
26 lutego 2013
Egzamin - testowy, średnia arytmetyczna z ćwiczeniami
Temat: Podstawy teoretyczno-koncepcyjne planowania
1. Argumenty za planowaniem publicznym
a) Strojenie okna:
- Otrzymać fundusze publiczne
- Argumenty do kampanii wyborczych
- Łagodzenie nacisków społecznych
b) Informacja publiczna - kształtowanie opinii publicznej
- Edukacja obywatelska
- Balony próbne (projekty pilotażowe)
c) Wprowadzenie zmian
- Rozwiązywanie problemów przestrzennych
- Unikanie problemów
- Unikanie i rozwiązywanie konfliktów przestrzennych
Komentarz:
- PP dzielimy na: A Planowanie biznesowe; B Planowanie publiczne
- Główne czynniki PP to funkcjonalność i estetyka
- Stworzenie studium uwarunkowań to proces długotrwały, wiąże się z przetworzeniem dużej
ilości informacji
2. Planowanie przestrzenne
1) Planowanie gospodarcze, społeczne (dotyczące przeciwdziałania patologiom społecznym, w
biznesie
2) Planowanie jest ściśle związane z użytkowaniem przestrzennym / plan zagospodarowania
przestrzeni
3) Określenie kierunków rozwoju GP
4) W Planowaniu przestrzennym ważne jest budowanie wielu obiektów i ich relacje między sobą
(duża skala)
5) Kierujemy się kryterium estetycznym i funkcjonalnym
6) Planowanie to odpowiednie rozmieszczenie potrzebnych obiektów
7) Planowanie to koncepcyjne przygotowanie działań
8) Formułowanie i rozwiązywanie problemów przestrzennych, np.. Rewitalizacja, organizacja
dróg
9) Podejmowanie i systemowe odpowiadanie na wyzwania przestrzenne
10) Planowanie w długiej perspektywie (min. 10 lat na poziomie miasta)
11) Formułowanie perspektyw, scenariuszu, wizji - w planowaniu p. zawsze jest jakaś myśl
dotycząca wizji przestrzeni
12) Instrument polityki przestrzennej - ma służyć prowadzeniu jakiejś polityki
13) Modelowanie przyszłej struktury przestrzeni
3. Skale planowania przestrzennego
- Planowanie zagospodarowania mieszkania (musimy gospodarować przestrzenią tak aby
mieszkanie pełniło różne funkcje - podobnie jak miasto)
- Zespołu mieszkaniowego, usługowego
- Części miasta - śródmieścia, strefy aktywne gospodarczo
- Miasta, zespołu miejskiego - miasta nie chcą ze sobą współpracować w planowaniu
- Regionu - według różnych rodzajów regionów
- Kraju
- Europejska polityka rozwoju przestrzennego
4. Misja planowania przestrzennego
Planowanie przestrzenne Page 1
4. Misja planowania przestrzennego
1) Zapewnienie ładu przestrzennego
2) Stworzenie przestrzennych możliwości rozwoju
3) Zagwarantowanie i ochrona przestrzennych składników jakości życia (jest po to aby chronić
nas i najważniejsze funkcje dla nas)
4) Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego danego terytorium (środowiska
ekologów)
5) Misja polityka, w tym narzędzia polityki rozwoju
Komentarz: zaniedbania PP zmniejszają jakość życia (budując kolejne centra handlowe zawiera się
przestrzeń służącą, np.. Rekrutacji - Parki itp)
5. Funkcje planowania przestrzennego
a) Decyzyjna - podejmowanie decyzji lokalizacyjnych
b) Regulacyjna - oddziaływanie na zachowania przestrzenne

(…)

… konfliktów przestrzennych, podstawa do rozmów z
inwestorami
e) Integracyjna - mobilizowanie społeczności terytorialnych, definiowanie wspólnych wartości
f) Rynkowa - oddziaływanie na rynek nieruchomości
g) Polityczna - obsługa zadań władz publicznych
6. Etyczny wymiar planowania
-
Ingerencja w prawo własności i obrót nieruchomości
Służebność wobec wpływowych grup nacisku (utrudnienie inwestowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz