Podstawy organizacji i zarządzania- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy organizacji i zarządzania- wykład 4 - strona 1 Podstawy organizacji i zarządzania- wykład 4 - strona 2

Fragment notatki:

Podstawy organizacji i zarządzania prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka
Wykład 4
Przykład analizy strategicznej SWOT
Nazwa metody jest okroninem
S- jak strengths (silne strony organizacji)
W- jak weaknesses (słabe strony)
O- jak oportunities (szanse w otoczeniu)
T-
Etapy analizy strategicznej SWOT
Analiza i ocena wewnętrzna firmy- zestawienia kluczowych - mocnych i slabych stron organizacji
Analiza i ocena otoczenia w kategoriach szans i zagrożeń
Prognozowanie zmian w otoczeniu
Sformułowanie wariantów strategicznych
Mocne strony organizacji:
Znana marka na rynku
Wysokie kwalifikacje personelu
Niski poziom kosztów
Wysoka jakość usług
Uznanie wśród pacjentów
Słabe strony organizacji:
Nadmierne zatrudnienie
Przestarzały sprzęt
Niski poziom motywacji kwalifikacji pracowników
Szanse na rozwój firmy
Rosnący popyt na dane usługi
Zmiany w finansowaniu procedur medycznych
Ubezpieczenia dodatkowe
Zagrożenia dla organizacji:
Rosnąca konkurencja
Trudny dostęp do kapitału (np. wysokie % kredytów)
Wysokie bezrobocie (zubożenie społeczeństwa
Strategia budowana przy użyciu analizy SWOT
Opiera się na wykorzystaniu silnych stron organizacji
Szans przewidywanych w otoczeniu
Musi zakładac ograniczenie/ wyeliminowanie słabych stron Musi uwzględniac wpływ…
Przykłady strategii w biznesie
Strategia przywództwa kosztowego (konkurujemy niskimi kosztami)
Strategia zróżnicowana (unikatowa oferta np. wysokiej jakości, serwis)
Strategia niszy rynkowej (koncentracja na specyficznej grupie odbiorców)
Rezultatem planowania są… plany. Ze wzg na charakter planów wyróżnia się plany:
Operacyjne, strategiczne
BIZNES PLAN- przykład szczególnego rodzaju planu (np. przedsięwzięcia)
Dlaczego ludzie nie zawsze planują? Co im przeszkadza?
Niewiara w skutecznośc
Planowanie nie jest wkomponowane w system zarzadzania
Brak informacji
Brak wiedzy jak planowac
Chęc zaoszczędzenia
Lęk przed zmianami
Organizowanie jako zarządzanie
Organizowanie:
Pozyskiwanie i grupowanie zasobów (ludzi z materialnych i finansowych) niezbędnych do realizacji zamierzonych celów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz