Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Konsumpcja indywidualna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Konsumpcja indywidualna - strona 1

Fragment notatki:

ZESTAW 13 1. Ekonomiczne zagadnienie można określić następująco: A/ dążenie do zwiększania produkcji z okresu na okres j B/ obniżanie kosztów wytwarzania C/ rozdział ograniczonych środków między współzawodniczące cele 2. Konsumpcja indywidualna, to: A/ spożywanie dóbr żywnościowych B/ zakupy na rynku C/ zaspokojenie indywidualnych potrzeb z własnych dochodów - 3. Gospodarka rynkowa, to: A/ produkcja dla określonego odbiorcy B/ produkcja na sprzedaż C/ produkcja regulowana mechanizmem popytu i podaży 4. Reprodukcja rozszerzona, to: A/ prawo ekonomiczne działające w długim okresie czasu B/ sytuacja, w której akumulacja jest większa od konsumpcji C/ sytuacja, w której amortyzacja uwzględnia obsolescencję 5. Krzywa popytu pokazuj e: A/ odwrotną relację między ceną dobrą, a ich ilością, którą konsumenci są skłonni i są w stanie nabyć /ceteris paribus/ B/ odwrotną relację między ceną dobrą X a popytem na substytut / ceteris paribus/ C/ odwrotną relację między ceną dobrą X a popytem potencjalnym z uwzględnieniem, zjawiska komplementarności dóbr / ceteris paribus/ 6.Zysk, to: A/ utarg pomniejszony o koszty do całego włożonego kapitału B/ przychód pomniejszony o koszty całkowite C/ utarg pomniejszony o koszty materiałowe 13. Ewolucja pieniądza polega m.in. na: A/ jego materializacj i B/ powiązaniu jego emisji z zasobami kruszców C/jego dematerializacji 14. Podstawowe warunki istnienia rynku siły roboczej w kapitalizmie. 15. Podstawowe warunki modelu konkurencji doskonałej. Klucz: 1C, 2C, 3C, 4B, 5A,6B, 7C ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz