Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Równowaga rynkowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy mikro i makro ekonomii - test -  Równowaga rynkowa - strona 1

Fragment notatki:

ZESTAW 6 4 1. Siły wytwórcze to: , A/ kapitał B/ postęp techniczny i społeczny CV sposoby i środki oddziaływania człowieka na przyrodę 2. Akumulacja / skala mikro-/ to: A/ kapitalistyczny zysk pomniejszony o amortyzację B/ środki na odtworzenie kapitału C/ środki na powiększenie kapitału 3. W warunkach reprodukcji prostej występuje: A/ przejadanie majątku B/ odtworzenie funkcjonalnego majątku C/ koncentracja kapitału 4. Stopa zysku to: A/ stosunek zysku do włożonego kapitału B/ przychód pomniejszony o koszty C/ stosunek zaangażowanego kapitału do utargu 5. Inflacja przejawia się przede wszystkim: A/ wzrostem cen dóbr produkcyjnych B/ wzrostem ogólnego poziomu cen C/ wzrostem płac realnych 6. Ogólna równowaga rynkowa: A/ cel polityki gospodarczej w krótkim czasie czasu B/ równowaga popytu i podaży w ujęciu ex antę C/ równowaga popytu i podaży przy pełnym wykorzystaniu zasobów wytwórczych 7. Społeczny produkt globalny, to: A/ zasób obliczony metodą MPS B/ wielkość wartości wytworzonej przez sferę usług materialnych C/ strumień 8. Do wad metodologii SNA należy: A/ nieuwzględnianie sfery niematerialnej B/ nieuwzględnianie produkcji nierynkowej C/ proliferacja produkcji 9. Ewolucja pieniądza polega m.in. na: A/jego materializacji B/jego dematerializacji C/ powiązaniu jego emisji z zasobami złota i srebra 10. Efekt substytucyjny zmiany ceny dobra X polega na tym, że: A/ przy obniżce jego cen / ceteris paribus/ podaż spada B/ przy wzroście jego ceny /ceteris paribus/ wzrasta- paradoksalnie-jego popyt C/ przy obniżce jego cen /ceteris paribus/ staje się ono względnie tańsze i konsumenci mogą zastąpić nim inne dobra 11. Co to jest rynek? 12. Inflacja- pojęcie i mierzenie jej poziomu. Klucz: 1C, 2C, 3B, 4A, 5B, 6C, 7B, 8B, 9B, 10C ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz