Podstawy metrologii-pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy metrologii-pytania i odpowiedzi - strona 1 Podstawy metrologii-pytania i odpowiedzi - strona 2 Podstawy metrologii-pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

1. Układ jednostek miar obejmuje: - wielkości podstawowe i pochodne
2. Wzorzec pierwotny ampera budowany jest jako:
- waga prądowa
3. W bezpośrednich metodach pomiarowych:
- wielkość porównywana i wzorcowa są tego samego rodzaju
4. Kompensacyjna metoda pomiarowa wykorzystuje:
- wzorzec regulowany
5. Przedział ufności regulowany jest przez:
- prawdopodobieństwa znalezienia w nim wartości prawdziwej
6. Błąd metody można wyeliminować, ponieważ:
- jest to błąd przypadkowy, którego wartość podaje producent
7. W systemowym opisie przyrządów wielkości zewnętrzne dzieli się na:
- mierzalne i niemierzalne
8. Cechą charakterystyczną elektronicznych mierników analogowych jest:
- wykorzystywanie zjawiska elektromagnetycznego
- użycie przetwornika elektrycznego
9. Wartości sygnału po spróbkowaniu są:
- sygnałem okresowym - takie same, jak wartość sygnału analogowego
10. Przetwornik kompensacyjny A/C przy kwantowaniu wykorzystuje:
- nośnik danych
- metodę zerową
11. Wynikiem przetwarzania C/A jest:
- zmiana sygnału analogowego na cyfrowy
- zmiana sygnału cyfrowego na analogowy
- wartość analogowa skwantowana
12. Wartość błędu pomiaru:
- nie jest znana
- jest znana i równa między wynikiem pomiaru a wartością prawdziwą
13. Liniowa konfiguracja systemów pomiarowych cechuje się:
- połączeniem szeregowym
- dużą niezawodnością i zamiast pojedynczych znaków są wysyłane bloki znaków
14. Interfejsy równoległe w porównaniu z szeregowymi są:
- szybsze i mniej odporne na zakłócenia
15. Sygnałem sterującym bramką miernika małych częstotliwości jest:
- sygnał badany
16. Wybór metody pomiaru częstotliwości zależy od:
- częstotliwości badanego sygnału
17. Systemem pomiarowym o największym stopniu integracji jest:
- PCI
- czujnik inteligencji
18. Moduł impedancji elektrycznej jest równy:
- stosunku wartości skutecznych napięcia i prądu
19. Błąd systematyczny pomiaru natężenia prądu stałego zależy od:
- stosunku prądów źródła i amperomierza
- stosunku rezystancji źródła i amperomierza
20. Impedancja połączeń powoduje:

(…)

… posiada strukturę częstościomierza i dodatkowy blok:
- dzielnika częstotliwości
45. W skład wirtualnego przyrządu pomiarowego wchodzą:
- karta aktywizacji sygnałów i komputer PC
46. Kąt utworzony przez wektor impedancji i oś rzeczywistą jest równy:
- przesunięciu fazowemu między napięciem i prądem
47. Na wynik pomiaru natężenia prądu stałego wpływa:
- rezystancja wewnętrzna źródła prądowego
48…
… od stanu w przeszłości 17. Czujnikiem nazywamy:
b) Przetwornik mający bezpośredni kontakt z wielkością mierzoną 18. W analogowym bloku uzyskiwania wyniku pomiaru:
c) Sygnał jest przetwarzany zgodnie z definicją wielkości mierzonej 19. Najprostszy przetwornik prądu na napięcie wykorzystuje:
d) prawo Ohma 20. Przetwornik wartości szczytowej wykorzystuje efekt:
c) Ładowania kondensatora…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz