Podstawowe zadanie Sądu Najwyższego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe zadanie Sądu Najwyższego - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Podstawowe zadanie Sądu Najwyższego (SN) i formy jego realizacji
Podstawowym zadaniem SN jest sprawowanie nadzoru orzeczniczego nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych. SN wykonuje swoje funkcje w dwóch podstawowych formach:
rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczeń sądowych
w przypadku sądów powszechnych - jest to tylko rozpoznawanie kasacji
w przypadku sądów wojskowych - SN orzeka także w charakterze sądu II instancji
podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne, budzące wątpliwości, bądź rozbieżności w orzecznictwie SN, sądów powszechnych lub wojskowych
może to następować na podstawie przedłożenia sądu apelacyjnego, orzekającego w konkretnej sprawie
może to też następować w procedurze abstrakcyjnej - na wniosek I Prezesa SN, PRO oraz Prokuratora Generalnego
SN wykonuje też inne czynności określone w konstytucji i ustawach, zwłaszcza: orzeka o ważności wyborów i referendów, opiniuje projekty ustaw i innych aktów normatywnych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz