Podstawowe organy kontrolne uczestniczące w procesach projektowania-opracowanie - dozór techniczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe organy kontrolne uczestniczące w procesach projektowania-opracowanie - dozór techniczny - strona 1 Podstawowe organy kontrolne uczestniczące w procesach projektowania-opracowanie - dozór techniczny - strona 2 Podstawowe organy kontrolne uczestniczące w procesach projektowania-opracowanie - dozór techniczny - strona 3

Fragment notatki:

Podstawowe organy kontrolne uczestniczące w procesach projektowania, budowy i eksploatacji systemów wodociągowo - kanalizacyjnych w zakładach przemysłowych.
Podstawowym organem kontrolnym jest urząd dozoru technicznego. Rola dozoru technicznego w procesie projektowania. Polega na opiniowaniu dokumentacji projektu urządzenia, sprawdzanie czy dokumentacja, obliczenia i dobór elementów jest wykonany zgodnie z przepisami dozoru technicznego, z obowiązującymi normami, czy urządzenie spełnia wymagania dyrektywy maszynowej, sprawdzenie czy urządzenie jest bezpieczne w eksploatacji. Po dokonaniu sprawdzenia projektu i spełnieniu przez niego wszystkich wymagań odpowiedzialność za projekt spada z projektanta na dozór techniczny który go dopuścił. Rola dozoru technicznego w procesie wytwarzania. W fazie wytwarzania organa dozoru technicznego: sprawdzają kompetencje wytwórców urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów do budowy tych urządzeń, wykonują badania typu urządzeń przed uruchomieniem produkcji, stanowiące podstawę do wydania certyfikatu i oznaczenia urządzeń przez wytwórcę. Urządzenia jak również elementy stosowane do budowy urządzeń mogą być wytwarzane po otrzymaniu przez wytwarzającego uprawnień do ich wytwarzania wydane przez organ dozoru technicznego. Warunki jakie muszą być spełnione aby uzyskać prawo do wytwarzania urządzenia to: należy posiadać wdrożoną technologie wytwarzania lub naprawy, należy posiadać urządzenia zapewniające wytwarzanie bądź naprawę urządzeń zgodnie wymaganiami technicznymi, powinni być zatrudnieni pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach, posiadać zorganizowaną kontrole jakości. Przedsiębiorstwo ubiegające się o nadanie powyższych uprawnień powinno dostarczyć do odpowiedniego organu dozoru technicznego: instrukcje techniczną, instrukcje dla kontroli jakości, wykaz posiadanych urządzeń produkcyjnych i urządzeń dla kontroli wykaz osób odpowiedzialnych za produkcje i kontrole jakości, Po dostarczeniu powyższych dokumentów dozór techniczny wysyła do przedsiębiorstwa komisje składającą się z inspektorów którzy sprawdzają: technologie wytwarzania, a w szczególności przygotowanie materiałów, technologie spawania, obróbki cieplnej, obróbkę plastyczną, dokumentację procedur spawalniczych oraz świadectwa kwalifikacji spawaczy, organizację i pracę kontroli jakości, kwalifikację i uprawniania personelu kontroli jakości, urządzenia i osprzęt używany podczas wytwarzania zakres, rodzaj kontroli i badań przeprowadzanych podczas wytwarzania,

(…)

… zakres, rodzaj kontroli i badań przeprowadzanych podczas wytwarzania, zakres dokumentacji technicznej przesyłanej wraz z urządzeniem, dokumentację techniczną urządzenia. Po zakończeniu pracy komisji inspektorzy wydają w przypadku pozytywnego wyniku decyzje pozwalającą na wytwarzanie urządzenia, decyzja ta jest wydawana na pewien okres, i zawiera ściśle określone warunki dotyczące technologii wytwarzania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz