Podstawa koncepcji lean, omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawa koncepcji lean, omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Podstawą koncepcji lean jest nadanie szczególnego znaczenia czynnikowi ludzkiemu w procesie zmian struktury przedsiębiorstwa, wyraża się to w: 1. Zmianie sposobu myślenia i działania kadry kierowniczej jak i pracowników najemnych; 2. Istnieniu konieczności pojawienia się nowej etyki biznesu, która miałaby polegać na tym, że ludzi traktuje się nie jak niewolników ale jako najważniejsze podmioty organizacji i w związku z tym w systemie organizacji człowiek do człowieka powinien mieć ludzki stosunek, tak więc nowa etyka wymagałaby pełnej humanizacji pracy; 3. Wymaganiu preferowania kolegialnego sposobu podejmowania decyzji i zespołowych form pracy, które powinny wzmacniać identyfikację pracownika z przedsiębiorstwem czy instytucją i silniej ich motywować do rzetelnej pracy; 4. Wymaganiu wysokich, wszechstronnych kwalifikacji, ich uniwersalności, pełnego zaangażowania każdego pracownika w wykonywanie swoich zadań; 5. Konieczności osiągania wysokiego poziomu efektywności ekonomicznej zarządzania, wysokiej jakości zarządzania i wysokiej elastyczności zarządzania.
Koncepcję lean wymyślili Japończycy , w przemyśle samochodowym zastosowali bowiem koncepcję „kaicen” (kai - oznacza zmianę a cen - oznacza na lepsze). W niej w równym stopniu zaangażowani są przedstawiciele kadry kierowniczej wszystkich szczebli jak i pracownicy najemni. Jest to koncepcja kolektywistyczna tzn. pracownicy i kadra kierownicza mają stanowić jedność, zespół, kolektyw znakomicie współpracujący, znający się, podnoszący efektywność pracy itp. Koncepcją tą zainteresowały się dwie duże nacje:
Niemcy - zastosowali metodę KVP tj. koncepcję doskonalenia procesu zarządzania przedsiębiorstwem polegającą na działaniu każdego pracownika w ten sposób, aby każdy stan w przedsiębiorstwie stawiać pod znakiem zapytania zastanawiając się, czy nie ma on słabych stron.
Anglosasi - koncepcja CI (Continous Improvment Process) polegająca na przyjęciu, że w systemie zarządzania główną rolę odgrywa ten pracownik czy zespół pracowników, który nieprzerwanie doskonali system zarządzania przedsiębiorstwem.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz