Podmiotowość prawna spółki w organizacji - opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmiotowość prawna spółki w organizacji - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Podmiotowość prawna spółki w organizacji
9Spółki kapitałowe w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywanymi (art. 11 § 1 k.s.h.). Przepis ten generuje zdolność do czynności prawnych, która implikuje zdolność prawną. Z kolei cecha zdolności prawnej jest tożsama z podmiotowością prawną. Spółka w organizacji, w przeciwieństwie do spółki docelowej, nie posiada jednak osobowości prawnej. Jest to konstrukcja tzw. niepełnej osoby prawnej. Wskazany przepis zawiera w swej treści, podobnie jak art. 8 § 1 k.s.h., superfluum, stanowiąc, że spółka w organizacji może nabywać również własność i inne prawa rzeczowe. Komisja Kodyfikacyjna uznała jednak, że zabieg taki jest niezbędny w celu wyeliminowania z praktyki, zwłaszcza notarialnej i sądów wieczysto-księgowych, niewłaściwej interpretacji, bądź co bądź jasnej regulacji w tym względzie. Odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych zostały swoiście „wzmocnione” nowelizacją przepisów Kodeksu cywilnego, w którym zgodnie z art. 331 do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych. Spółka w organizacji może zatem podejmować wszelkie działania, i to pod własną firmą, przy czym brzmienie tej firmy uzupełnione jest o dodatek „w organizacji”. Na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego spółkę w organizacji należy uznać za przedsiębiorcę (art. 431), w świetle zaś ustawy - Prawo działalności gospodarczej spółka ta przedsiębiorcą nie jest.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz