Podejmowanie decyzji - charaklerystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podejmowanie decyzji - charaklerystyka  - strona 1 Podejmowanie decyzji - charaklerystyka  - strona 2 Podejmowanie decyzji - charaklerystyka  - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD X (PODEJMOWANIE DECYZJI) Decyzja to celowy, nielosowy wybór jednego z co najmniej dwóch rozwiązań. Racjonalność metodologiczna - to wybór dokonany na podstawie dostępnych decydentowi informacji i zgodnie z „ regułami sztuki „ w danej dziedzinie życia
Decyzja może być uznana za racjonalną metodologicznie, jeśli została podjęta w dobrej wierze, zgodnie z zasadami, przy wykorzystywaniu dostępnych informacji, nawet gdy skutek decyzji nie jest oceniany jako pozytywny.
Racjonalność rzeczowa - to wybór takiego wariantu, którego realizacja doprowadziła do osiągnięcia ustalonego celu działania.
RODZAJE DECYZJI Elementy charakterystyki Rodzaj decyzji strategiczne taktyczne operacyjne Rodzaj problemu Kierunki rozwoju działalności instytucji
Zapewnienie warunków do sprawnej realizacji celów instytucji
Optymalizacja wykorzystania zasobów instytucji
2. Istota problemu Alokacja ogółu zasobów w zależności od możliwości określonych przez otoczenie
Pozyskiwanie, organizacja i rozwój zasobów
Zastosowanie zasobów; nadzór i kontrola
3. Najważniejsze cele Cele i zadania, strategia dywersyfikacji; strategie w zakresie finansów i administracji; metody rozwoju
Organizacja i struktura informacji, odpowiedzialność; pozyskiwanie zasobów i ich rozwój; środki pieniężne; narzędzia i przedmioty pracy, ludzie
Cele i zadania operatywne; organizacja zaopatrzenia produkcji i zbytu; kontrola procesów
4. Ogólna charakterystyka decyzji Decyzje scentralizowane; niepowtarzalne; jednostkowe; podejmowane od czasu do czasu
Rozwiązujące konflikty między strategią i wykonawstwem; rozwiązujące konflikty między celami indywidualnymi i celami instytucji
Decyzje zdecentralizowane; decyzje powtarzalne; duża liczba; zróżnicowane, podejmowane często
ETAPY W CYKLU DECYZYJNYM Faza P. Drucker J. Diebold J. O' Shaughnessy Faza preparacji Zaliczenie problemu do określonej klasy zagadnień
Rozpoznanie problemu decyzyjnego
Wytyczenie celów, jakie należy osiągnąć
Sformułowanie problemu
Analiza problemu
Wykrycie różnych alternatyw
Określenie warunków, które muszą być spełnione
( warunków
brzegowych )
Określenie możliwych wariantów
Określenie skutków wyboru określonej drogi postępowania ze względu na wynik


(…)


WADY I ZALETY GRUPY W PODEJMOWANIU DECYZJI
Wady grupowego podejścia:
• nadmierny konformizm
• osiągnięcie konsensusu jest ważniejsze od dojścia do rozwiązania optymalnego
jednostka dominująca może zniweczyć wysiłki grupy
• zwykle potrzeba więcej czasu na podjęcie decyzji
Zalety grupowego podejścia:
• większa i różnorodna wiedza
• większy obiektywizm i wiele perspektyw analizy problemu
• akceptacja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz