Podatek od wydobycia kopalin-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatek od wydobycia kopalin-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Podatek od wydobycia kopalin. Ustawa reguluje opodatkowanie wydobycia :
Miedzi
Srebra
Stanowi dochód budżetu państwa
Przedmiotem opodatkowania jest wydobycie miedzi oraz srebra
Opodatkowaniu nie podlega urobek rudy miedzi w ilości nieprzekraczającej 1 tony miesięcznie, jeżeli został wykorzystany na cele badawcze
Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, dokonująca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wydobycia miedzi i srebra
Obowiązek podatkowy powstaje w dniu wyprodukowania koncentratu z wydobytego przez podatnika urobku rudy miedzi, - jeżeli nie produkuje koncentratu obowiązek powstaje w dniu wydobycia tego urobku. Podstawa opodatkowania - stawka podatkowa :
Podstawę opodatkowania stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie, - jeżeli podatnik nie produkuje koncentratu - podstawę opodatkowania stanowi ilość rudy miedzi i srebra zawarta w urobku rudy miedzi
Wysokość podatku za dany miesiąc stanowi suma iloczynów:
Ilości miedzi, wyrażonej w tonach, oraz stawki podatku
Jeżeli średnia cena miedzi nie przekracza 15 000 zł za tonę stawkę podatku za tonę wydobytej miedzi oblicza się według wzoru Stawka podatku = 0,033 x średnia cena miedzi _ (0,001 x średnia cena miedzi) Przy czym maksymalna stawka podatku wynosi 16 000 zł za tonę
Jeżeli średnia cena nie przekracza 15 000 zł za tonę, stawkę podatku oblicza się według wzoru: Stawka podatku = (średnia cena miedzi - 12 000 zł) x 0,44 przy czym minimalna stawka podatku wynosi 0,5% średniej ceny miedzi Ilości srebra wyrażane w kilogramach, oraz stawki podatku :
Jeżeli średnia cena srebra przekracza 1200 zł za kilogram, stawkę podatku za kilogram wydobytego srebra oblicza się według wzoru: Stawka podatku = 0,125 x średnia cena srebra + (0,001 x średnia cena srebra) Przy czym maksymalna stawka podatku wynosi 2100 zł za kilogram
Jeżeli średnia cena srebra nie przekracza 1200 zł za kilogram, stawkę podatku za kilogram wydobytego srebra oblicza się według wzoru: Stawka podatku = (średnia cena srebra - 1000 zł)x 0,75 Przy czym minimalna stawka podatku wynosi 0,5%, średniej ceny srebra
Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza do 10 dnia każdego miesiąca średnią cenę tony miedzi oraz średnia cenę kilograma srebra za poprzedzający miesiąc, wyrażoną w złotych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor polski”
Wysokość kary za niedopełnienie obowiązków może wynieść do 720 stawek dziennych.
W terminie 30 dni ustawa powinna wejść w życie, ale jeszcze nie wiadomo. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz