Podatek od spadków i darowizn - przedmiot, podmiot, grupy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatek od spadków i darowizn - przedmiot, podmiot, grupy - strona 1 Podatek od spadków i darowizn - przedmiot, podmiot, grupy - strona 2

Fragment notatki:

Podatek od spadków i darowizn.   Przedmiotem podatku są następujące sytuacje faktyczne bądź prawne: * nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku; * nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze darowizny; * nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek śmierci; * nabycie własności rzeczy przez zasiedzenie
*nabycie rzeczy lub praw majątkowych wykorzystywanych w Polsce Podmiot - wyłącznie osoby fizyczne, wyjątek to osoba prawna gdy była ona darczyńcą (podatek dochodowy od osób prawnych), brak obciążenia gdy nie ma miejsca zamieszkania w Polsce lub nie mają obywatelstwa polskiego ani darczyńca, obdarowany, spadkobierca, spadkodawca.
Nabycie jest zwolnione od podatku od spadku i darowizn np. kolekcji zabytków, gospodarstwa domowego i użytku domowego
Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych- nabywcach rzeczy i praw majątkowych, z tym że w wypadku darowizny obowiązek ten ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy. Wysokość podatku uzależniona jest od wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych, a ponadto od tego, do której z trzech grup podatkowych zaliczany jest nabywca. Podatek od spadków i darowizn ustalany jest w oparciu o jedną z trzech progresywnych skal podatkowych. Grupy podatkowe: przy wszystkich rodzajach nabycia z wyjątkiem zasiedzenia bo jest to nabycie pierwotne
1)najbliższa rodzina- małżonek, zstępni (krewni dzieci wnuki), wstępni (rodzice dziadkowie), zięć, synowa, pasierbi, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie
2)dalsza rodzina
3)osoby obce (konkubent konkubina). Znaczenie tego podziału: 1) dla każdej grupy przewidziana wolna kwota od podatku
2) przewidziana dla każdej inna skala podatkowa progresywna tzn. I gr. otwiera 3% max 7%; II gr. od 7% max 12%; III gr. od 12% max 25 &
3) daje prawo lub go pozbawia; dla III gr. praktycznie brak ulg.
Darowizny na rzecz małoletnich-brak pełnoletności nie stanowi przeszkody, może mieć status podatnika; za tą osobę działają rodzice bądź inni przedstawiciele ustawowi; konsekwencje podatkowe opadają na osobę małoletnią; rodzice nie mają obowiązku zapłacenia ze swego majątku; zapłacone z majątku, który przekazano ale gdyby rodzice dobrowolnie nie zapłacili to wtedy postępowanie egzekucyjne. Obowiązki ciążące na podatnikach - złożenie zeznania podatkowego, dostarczenie informacji niezbędnych do obliczenia podatku: to nabył, co, od kogo, po kim, wartość zadeklarowaną przez podatnika; w niektórych sytuacjach pobór odbywa się przez notariusza w formie aktu notarialnego i brak obowiązku składania zeznania podatkowego.
Decyzja organu w ciągu 30 dni; organ ustala w niej wysokość podatku, zapłacenie zobowiązania w ciągu 14 dni; notariusz prowadzi postępowanie wyjaśniające, jeżeli nie pobrał podatku to musi zapłacić z własnej kieszeni. Gdy zaniżony podatek to organ podatkowy wzywa strony, wskazuje że wartość odbiega, wzywa do podwyższenia, 14 dni na zapłacenie. Wartość rynkowa to wartość jaką da się uzyskać na rynku ustalona o cenę rynkowa; ustalona z miejscowości w której dokonano z dnia dokonania czynności w obrocie towarów tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia; koszty opinii biegłego nie przewyższą 33%, jeśli tak to podatnik je ponosi.

(…)

… podatkowa- nabycie w drodze spadku bądź darowizny spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub budynku mieszkalnego; nabywcy aby z niej skorzystać muszą min zamieszkiwać w nabytym domu lub lokalu.
Obowiązki ciążące na podatnikach- złożenie zeznania podatkowego, dostarczenie informacji niezbędnych do obliczenia podatku: to nabył…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz