Po burzy mózgów, omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Po burzy mózgów, omówienie - strona 1 Po burzy mózgów, omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Po burzy mózgów: Podkreśl wszystkie obiecujące pomysły. Po burzy móz­gów rozluźnij regułę braku krytyki, aby wybrać najbardziej obiecujące pomysły. Nadal nie jest to faza decyzji. Po prostu wybierasz wstępnie pomysły warte dalszego rozwinięcia. Zaznacz te, które są najlepsze w opinii członków grupy. Opracuj usprawnienia obiecujących pomysłów. Weź je­ den z obiecujących pomysłów, znajdź sposoby ulepszenia go, uczynienia bardziej realistycznym i wprowadzenia w ży­cie. W tej fazie zadanie polega na uczynieniu pomysłu tak atrakcyjnym, jak tylko potrafisz. Poprzedzaj konstruktywną krytykę zwrotami: „To, co najbardziej mi się podoba w tym pomyśle to... Czy nie byłoby lepiej, gdyby...?" Określ czas na ocenę pomysłów i podjęcie decyzji. Zanim przerwiesz, zrób listę wybranych i ulepszonych pomysłów oraz określ czas na podjęcie decyzji, z którymi z nich i w jaki sposób wystąpisz w trakcie negocjacji. Rozważ przeprowadzenie burzy mózgów wspólnie z drugą stroną. Chociaż trudniejsza do przeprowadzenia, to burza mózgów z udziałem drugiej strony może okazać się niesłychanie wartościowa. Jest trudniejsza z uwagi na zwiększone ryzyko powiedzenia czegoś, co zaszkodzi twoim interesom, niezależnie od ustanowionych reguł. Możesz nieumyślnie wyjawić poufne informacje lub spowodować, że druga strona potraktuje twój pomysł jako ofertę. Nie­zależnie jednak od tego wspólne sesje burzy mózgów mogą przynieść wiele korzyści — możliwość opracowania po­mysłów uwzględniających interesy wszystkich zaintereso­wanych, tworzenie klimatu wspólnego rozwiązywania pro­blemów oraz przybliżenie każdej ze stron tego, co wa/ne jest dla drugiej. Aby ochronić się w czasie sesji burzy mózgów prowa­dzonej z drugą stroną, oddziel formalnie tę sesję od sesji negocjacyjnej, na której padają oficjalne wypowiedzi. Ludzie są tak przyzwyczajeni do spotykania się tylko w celu osiągnięcia porozumienia, że inny cel musi zostać jasno określony. Zmniejszenie ryzyka zobowiązania się do realizacji ja­kiegoś pomysłu daje wprowadzenie zwyczaju proponowania jednocześnie co najmniej dwóch alternatywnych rozwiązań. Możesz także zaproponować rozwiązanie, z którym w spo­sób oczywisty nie zgadzasz się. „Mogę dać ci dom za darmo albo możesz zapłacić mi za niego milion dolarów gotówką, albo..." Ponieważ jasno nie proponujesz żadnego z tych pomysłów, wszystko, co mówisz, to po prostu możliwości, a nie propozycje. Aby zilustrować bogactwo wspólnej sesji burzy mózgów, załóżmy, że liderzy lokalnego związku spotykają się z kie­rownictwem kopalni węgla, by wymyślić sposoby ogra­niczenia krótkich, jedno- i dwudniowych dzikich strajków. Dziesięć osób — po pięć z każdej strony — siedzi wokół stołu naprzeciw tablicy. Neutralny prowadzący prosi obecnych o pomysły i zapisuje je na tablicy.

(…)

… wspólną drużynę piłkarską?
Tom (związek): I kręglarską.
Roger (kierownictwo): A może coroczny piknik dla wszystkich rodzin?
I tak to przebiega, gdy uczestnicy wyrzucają z siebie liczne pomysły. Wiele z nich nigdy nie pojawiłoby się bez takiej burzy mózgów. Niektóre mogą okazać się skuteczne w ogra­niczeniu liczby dzikich strajków. Czas spędzony na wspólnej burzy mózgów to na pewno…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz