Planowanie w organizacjach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie w organizacjach  - strona 1 Planowanie w organizacjach  - strona 2 Planowanie w organizacjach  - strona 3

Fragment notatki:


Zarządzanie dr Dryl wykład 6:
Planowanie w organizacjach jest procesem celów i wybierania środków do ich osiągania.
Bez planów menedżerowie nie wiedzieliby, w jaki sposób skutecznie organizować ludzi i sposoby.
Cechy dobrego planu wg. T.Kotarbińskiego:
celowy, wykonalny, niesprzeczny, operatywny, racjonalny, elastyczny, optymalnie szczegółowy, odpowiednio długodystansowy, terminowy, kompletny
Zasady skutecznego planowania:
-osoby odpowiedzialne za wykonanie planów powinny brać udział w ich formułowaniu; pozwala to zapewnić lepszą jakość planów oraz zaangażowanie tych, od których zależy ich realizacja;
-planowanie poprzedza wykonywanie wszystkich innych funkcji związanych z zarządzaniem.
-każdy plan powinien być traktowany jako narzędzie ułatwiające osiąganie celów, które stawia sobie organizacja; plan nie jest celem samym w sobie
-planowanie należy zaczynać od punktu wyjścia a nie od punktu docelowego; należy dokładnie rozpoznać jaka jest baza organizacji - jej zasoby i ograniczenia
-wszyscy biorący udział w planowaniu muszą zgodzić się na przyjęcie określonych przesłanek planistycznych - sytuacja na rynku zbytu, rynku pracy, perspektywy zastosowania nowych technologii, itp.
-plan musi być zbudowany elastycznie, bo żadna organizacja nie działa w próżni, wszystkie działaja w dynamicznym otoczeniu
-wszystkie plany organizacji muszą być zintegrowane pionowo i poziomo, muszą się uzupełnić
-plany należy sporządzać na piśmie
-planowanie ma wartość tylko wtedy, gdy przekształca się je w działanie
-w ciągu roku należy systematycznie dokonywać przeglądu planów
Cele uczestników organizacji:
Uczestnicy wewnętrzni:
-dawca własnego kapitału - wysoka rentowność - pewna lokata kapitału - udział w kształtowaniu przedsiębiorczości pracowników
-kierownicy przedsiębiorstwa - zabezpieczenie przetrwania firmy - wygospodarowanie zysku - wysokie dochody własne - władza, możliwość wywierania wpływu
-pracownicy - pewne miejsca pracy - wysokie pensje - dobre, pozostałe warunki pracy
Uczestnicy zewnętrzni:
-klienci - doży wybór - terminowe dostawy - wysoka jakość - korzystne ceny
-dostawcy - niezawodny, punktualny odbiór większych ilości - wysokie ceny - terminowa płatność
-kredytodawcy - wysokie odsetki - terminowe oprocentowanie - dobre zabezpieczenie
-państwo - wysokie wpływy z podatków - rozwój gospodarki - utrzymanie miejsc pracy - zapewnienie konkurencji
-społeczeństwo - redukowanie obciążeń środowiska naturalnego - optymalne ukształtowanie miejsc pracy
Hierarchia planów organizacji:


(…)

… i zdefiniowanie istoty sytuacji decyzyjnej, zidentyfikowanie alternatywnych możliwości, wybór optymalnej decyzji i wprowadzenie jej w życie
Proces decyzyjny może być wywołany:
-pojawieniem się problemu
-pojawieniem się okazji
-zaistnieniem kryzysu
W procesie podejmowania decyzji najważniejszym i czynnikami są czas i stosunki między ludźmi.
-podejmowanie decyzji łączy sytuację w jakiej organizacja obecnie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz