Planowanie przestrzenne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie przestrzenne-opracowanie - strona 1 Planowanie przestrzenne-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Planowanie przestrzenne - działanie zmierzające do celowego i planowego zagospodarowania przestrzeni w celu zaspokojenia potrzeb człowieka.
Odbywa się w 4 wymiarach:
międzynarodowym (ponadnarodowym)
- współpraca komunikacyjna
- współpraca geograficzna
- strefa współpracy gospodarczej bliższej
- strefa współpracy gospodarczej dalszej
krajowy
Regionalny
Lokalny
Plan przestrzenny - efekt procesu planowania, który będzie miał specyficzny charakter miejsce, którego dotyczy. Im większy teren do planowania tym mniej szczegółowe.
Elementy planu:
podmiot planu - to podmioty, które mają delegację ustawową do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, np. wójt, burmistrz, prezes rady ministrów
podmiot planowania - są to podmioty, którym podmioty planu zlecają wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego
przedmiot planu - jest to wszystko, co będzie zawarte w planie i będzie różniło się od poprzedniego planu. Wszystkie elementy inne niż w poprzednim planie. Przedmiot planu uzależniony jest od rodzaju planu
horyzont czasowy - czas realizacji planu. Cechą charakterystyczną jest długi horyzont czasowy, najczęściej około 20 lat, w tym czasie mogą podlegać zmianom, co wynika z bieżących potrzeb planowania przestrzennego
reasumpcja - diagnoza stanu istniejącego
lokalizacja - plan dotyczy konkretnego miejsca
logika i kryterium wyboru - każdy plan musi mieć jakąś logikę wewnętrzną. Należy przyjąć logikę działania i kryteria wyboru
cele i zadania planu - ściśle związane z punktem 7. celem planu może być uporządkowanie przestrzeni, np. uporządkowanie pod względem estetycznym, poprawa funkcjonalności
środki realizacji planu - wszelkiego rodzaju elementy służące wykonaniu planu
uwarunkowania wewnętrzne planu - to te, które zależą od nas (podmiot planu, plan podmiotów planu), np. umiejętności planistów, wszystkie elementy występujące na danym terenie, którego plan dotyczy
uwarunkowania zewnętrzne planu - to te, na które nie mamy wpływu, działania czynniki mające wpływ na plan ale nie zależą od podmiotu i przedmiotu planu, np. na szczeblu gminnym - przepisy prawne na szczeblu krajowym.
Prognoza - przewidywanie pewnych zjawisk w przyszłości.
Rodzaje prognoz:
badawcze - pewne określenie tego, co będziemy mieli w przyszłości
ostrzegawcze - kładą nacisk na skutki pewnych przemian, zjawisk
normatywne - prognozy, które będą zawierały stan, do którego chcemy dążyć i będą ukazywały kierunek do osiągnięcia tych norm.
Plany mają charakter dyrektywy, a prognozy nie. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz