Plan taktyczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Plan  taktyczny - strona 1 Plan  taktyczny - strona 2

Fragment notatki:

Plan taktyczny
Plan taktyczny, zwany też planem operacyjnym, jest budowany na podstawie planu strategicznego. Ogólny plan taktyczny może obejmować okres pięcioletni, ale szczegółowy plan, okres roczny. Co roku należy opracować nowy plan taktyczny. Opracowaniem planu powinny zajmować się jednostki organizacyjne, które go będą realizować. Plan ten jest opracowywany dla oddziału, wydziału lub nowej jednostki międzywydziałowej. Musi być wkomponowany w ogólny plan strategiczny przedsiębiorstwa, stąd też mogą wynikać pewne nowe struktury organizacyjne w celu wykonania zaplanowanych działań. Kolejność opracowywania planu taktycznego jest następująca : 1) Przegląd celów wynikających z planu strategicznego przedsiębiorstwa dla wydziału (oddziału), czy dla wydziału wynikają jakieś zmiany w zakresie produkcji, organizacji.
W tego typu jednostce struktura organizacyjna jest funkcją strategii, środkiem służącym do określenia celów. Po zatwierdzeniu rocznego planu szef spotyka się z personelem kierowniczym jego jednostki, by dokonać przeglądu istniejącej struktury organizacyjnej i zastanowić się, czy są wymagane jakieś zmiany, jeśli tak to jakie. Dodatkowo co rok jest aktualizowany zakres czynności. Na tej podstawie oraz na podstawie celów indywidualnych każdy pracownik jest świadomy zakresu swojej odpowiedzialności w nadchodzącym roku.
2) Ocena szans produktu w przypadku przewidywanych jego modyfikacji, rozbudowy.
3) Ocena popytu w roku przyszłym na nowy lub modernizowany produkt, produkowany przez wydział.
4) Wypunktowanie zadań oraz ocena możliwości wydziału przed uruchomieniem, zmianami w toku produkcji.
5) Ocena istniejących zasobów przewidywanych w planie rocznym oraz możliwości ich pozyskania. 6) Ocena zasobów planowanych do uzyskania w ciągu roku.
7) Określenie struktury programowej (zadaniowej) niezbędnej podczas
realizacji planowanych zadań.
8) Określenie potrzeb i zbilansowanie ich z zasobami
9) Wybór strategii postępowania
10) Utworzenie systemu informatycznego, który będzie zbierał przechowywał i przekazywał zainteresowanym dane o realizacji planu.
11) Realizacja planu i jego bieżąca ocena.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz