Pionowy podział kont - konta korygujące

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 5810
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pionowy podział kont - konta korygujące  - strona 1 Pionowy podział kont - konta korygujące  - strona 2 Pionowy podział kont - konta korygujące  - strona 3

Fragment notatki:


Rachunkowość Wykład V Pionowy podział konta Polega na wydzieleniu z jednej strony konta dzielonego określonej części lub całości zapisów i przeznaczeniu do ich ewidencji innego konta powstałego w wyniku podziału
Pionowy podział konta Konto dzielone
Operacje typu A
Operacje typu B
Operacje typu C
Operacje typu D
Operacje typu E
Operacje typu F
Konto nowopowstałe
Konto dzielone
Operacje typu A
Operacje typu B
Operacje typu C
Operacje typu D
Konto nowopowstałe
Operacje typu E
Operacje typu F
W wyniku podziału pionowego powstają konta, które Korygują wartości składników bilansowych, gdy ewidencja tych składników jest prowadzona według kont umownych (np. podział konta środki trwałe, materiały, towary)
Pozwalają na uzyskanie większej przejrzystości w zmianach składniki bilansowego (np. podział konta wynik finansowy)
Zatem pionowy podział konta prowadzi do powstania: Kont korygujących
Kont wynikowych
Konta korygujące Nie reprezentują wartości składnika bilansowego, lecz jedynie korygują tę wartość, która jest wykazywana na koncie podstawowym (korygowanym)
Przykładem pionowego podziału, w efekcie którego powstaje konto korygujące jest podział konta środki trwałe Ze względu na długotrwały okres użytkowania środków trwałych powstaje konieczność korygowania wartość początkowej środków o ich zużycie
Zużycie środków trwałych określane jest mianem umorzenia
Umorzenie traktowane jako część kosztu wytworzenia produktów (usług) to tzw. amortyzacja
Pionowy podział konta Środki trwałe Umorzenie środków trwałych
Środki trwałe
Operacje zwiększające stan środków trwałych, np.:
Przyjęcie z zakupu
Przyjęcie z inwestycji
Aktualizacja wartości
Operacje zmniejszające stan środków trwałych, np.:
Zużycie (umorzenie)
Likwidacja
Rozchód do sprzedaży
Wartość, w której przyjmuje się środek trwały do ewidencji, to tzw.

(…)

… i jego dotychczasowego umorzenia to wartość netto środka trwałego, wartość bilansowa lub wartość księgowa
(wartość wskazywana w bilansie to wartość netto) Funkcjonowanie kont Środki trwałe i Umorzenie
Umorzenie
-
(likwidacja środków trwałych)
SP
(suma dotychczasowego umorzenie środków trwałych)
+
(umorzenie środków trwałych)
Środki trwałe
SP
(suma wartości początkowych środków trwałych)
+
(przyjęcie środka trwałego)
-
(Likwidacja środka trwałego)
(Konto Umorzenie środków trwałych funkcjonuje na zasadzie konta pasywnego, ale nim nie jest)
Według UOR (Ustawa o rachunkowości) odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.
Ten ustalony okres powinien wynikać z przewidywanej ekonomicznej użyteczności środka trwałego…
… odpowiednie konta, ustalając salda początkowe
Ustalić i zaksięgować umorzenie - amortyzację komputera za bieżący miesiąc
Zamknąć konta i ustalić na dzień 31.12.2006 roku wartość brutto, wartość netto i wartość bilansową komputera
Otwieranie kont
Środki trwałe
Sp.) 3000
3000
-
3000 SK
3000
3000
Umorzenie środków trwałych
2250 (SP
75 (1
-
SK 2325
2325
2325
2325
Koszty (amortyzacja)
1) 75
75
-
75 (SK
75
75
1.12.2006
Wartość początkowa 3000
Stopa amortyzacja 30%
Odpis roczny = 30%*3000 = 900
Odpis miesięczny = 900/12 miesięcy = 75
Dotychczasowe umorzenie komputera na 1.12.2006
VI-XII 2004 - 7 miesięcy*75 = 525
2005 - 1 rok*900 = 900
2006 minus 1 miesiąc - 11 miesięcy*75 = 825
Razem 2250
Operacja 1. PK (polecenie księgowania) - odpis umorzenia - amortyzacji za grudzień 75
Ustalenie wartość brutto, netto i bilansowej
31.12.2006
Wartość brutto = 3000
Wartość netto = wartość brutto minus dotychczasowe umorzenia = 3000-2325 = 675
Wartość netto = wartość bilansowa = 675
Konta wynikowe
To druga grupa kont powstałych w wyniku podziału pionowego
Służą do ujmowania operacji związanych z kształtowaniem wyniku finansowego
Wynik finansowy kształtują
Przychody - wpływające dodatnio na wynik
Koszty - wpływające ujemnie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz