PINOP 1 - zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PINOP 1 - zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

1.Neutralny a stymulacyjny system podatkowy 2.Przesłanki ucieczki od podatków 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy w podatku dochodowym od osób fizycznych 4. Ulgi pośrednie i bezpośrednie w podatku dochodowym od osób fizycznych. 5. Opodatkowanie pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne podatkiem wg skali proporcjonalnej czy skali progresywnej? 6. Metoda proporcjonalnego zaliczenia w rozliczeniach z podatku osób fizycznych 7. Metoda wyłączenia z progresją a metoda proporcjonalnego zaliczenia w rozliczeniu podatku 8. Dochód osób prawnych a zysk brutto 9. Strategie kosztowe w podatkach dochodowych 10. Strata a strategia kosztowa 11. Strategie dochodowe w podatkach dochodowych 12. Ceny transferowe - cel i zakres stosowania 13. Podatkowa grupa kapitałowa 14. Reguły opodatkowania dywidend w przypadku podmiotów powiązanych kapitałowo 15. Unikanie a uchylanie się od opodatkowania 16. Preferencje w podatku dochodowym dla podmiotów działających w SSE, które uzyskały zezwolenie po 2007r. 17. Kryteria stosowania zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 18. Opodatkowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne na zasadach ogólnych czy ryczałtowymi formami opodatkowania. 19. Opodatkowanie działalności gospodarczej kartą podatkową. 1.Neutralny a stymulacyjny system podatkowy W teorii wyróżniamy dwa podstawowe systemy podatkowe: neutralny i stymulacyjny. Neutralny system podatkowy wywodzi się z liberalnego podejścia do gospodarki, i jest to taki system, który nie ingeruje, nie zniekształca gospodarki, którą rządzą zasady wolnego rynku. Neutralny podatek nie zmienia relacji cen rynkowych. Jednocześnie podatki neutralne cechuje minimalizacja strat związanych z dostosowaniem konsumentów i producentów z tytułu zmian relacji cen w wyniku opodatkowania. Wszyscy podatnicy są równi wobec prawa podatkowego. Przy zastosowaniu neutralnego systemu podatkowego funkcje podatków należałoby ograniczyć głównie do funkcji fiskalnej i funkcji redystrybucyjnej w niewielkim zakresie. Niskie podatki, brak ulg podmiotowych i przedmiotowych. System stymulacyjny wywodzi się z interwencjonizmu państwowego. Cechuje go duży fiskalizm. W państwie występuje wiele obciążeń, ale dla ich złagodzenia jest wiele ulg, z których aby skorzystać trzeba spełniać poszczególne warunki. Podatki tutaj są instrumentami zakłócającymi mechanizm rynkowy , generującymi straty w dobrobycie, oprócz funkcji fiskalnej mają także funkcję redystrybucyjną, stymulacyjną i alokacyjną.

(…)

… w gospodarce i niedopasowany do niej system podatkowy - wysokie para-podatki - inflacja jako ukryty podatek - nadmierny fiskalizm - istnienie szarej strefy Przesłanki o charakterze technicznym
- skomplikowana i niejasna konstrukcja podatków - niekompetentna kontrola podatkowa
- relacje między podatnikami a urzędami skarbowymi - niskie kary za przestępstwa podatkowe -złożoność stosunków ekonomicznych, powiązania kapitałowe
Przyczyny o charakterze moralnym często wzajemnie się warunkują, podobnie przesłanki moralne i polityczne. Podstawowe znaczenie dla zakresu szarej strefy, a w konsekwencji ucieczki od podatków, mają przesłanki o charakterze ekonomicznym. Jeśli w warunkach słabej koniunktury występuje wysokie obciążenie podatkowe i para podatkowe podmiotów, to rośnie zainteresowanie prowadzeniem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz