Pierwiastek Mg-magnez

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pierwiastek Mg-magnez - strona 1 Pierwiastek Mg-magnez - strona 2 Pierwiastek Mg-magnez - strona 3

Fragment notatki:

Magnez jest pierwiastkiem (kationem) niezbędnym do normalnego wzrostu i funkcjonowania organizmów żywych. Pod względem ilościowym w organizmie zajmuje on czwarte miejsce, po wapniu, sodzie i potasie, zaś jako kation wewnątrzkomórkowy drugie po potasie. Odnośnie do trwałości wiązań chelatowych metali dwuwartościowych, na których w dużej mierze opiera się działanie chemiczne magnezu, zajmuje on miejsce między wapniem a strontem, i jest bardziej ruchliwy od żelaza i miedzi.
Magnez a funkcjonowanie struktur komórkowych tworzenie związków kompleksowych z fosfolipidami (integralna część różnych błon komórkowych)
kwasy nukleinowe tworzą mniej trwałe związki kompleksowe z magnezem niż z wapniem, co jest jednak warunkiem prawidłowego funkcjonowania rybosomów i jąder komórkowych
prawo działania mas warunkuje ścisłą zależność między ilością związanych struktur magnezowych a ilością magnezu zjonizowanego
magnez wykazuje duże zróżnicowanie pod względem zawartości nie tylko między poszczególnymi strukturami komórek, lecz również w ich obrębie Magnez w fizjologii układów a / Nerwowo-mięśniowy neurotropowe działanie uspokajające
zmniejsza pobudliwość nerwowo-mięśniową
zwiększa sprawność mięśniową
b / Sercowo-naczyniowy zmniejsza przewodnictwo i pobudliwość
działa energotwórczo
przeciwdziała niedotlenieniu i niedokrwieniu
działa ochraniająca na strukturę naczyń: przeciwdziała odkładaniu się Ca i zmianom tkanki łącznej
działa przeciwskurczowo
oddziaływuje jako jeden z czynników przeciwzakrzepowych
chroni strukturę błon komórek krwi (głównie erytrocytów i trombocytów)
przeciwdziała powstawaniu potencjalnych zmian miażdżycowych w układzie krążenia c/ Układ kostny niezbędny w rozwoju i mineralizacji kości
d / Układ moczowy niezbędny do retencji wielu nieorganicznych i organicznych związków chemicznych
e/ Układ rozrodczy współdecyduje o przekazywaniu danych dziedziczenia genetycznego
aktywizuje spermatozoidy
wpływa na prawidłowe odżywianie płodu
f / Układ trawienny uczestniczy w syntezie enzymów i mucyn soków trawiennych
pobudza czynności wątroby g/ gruczoły wewnętrznego wydzielania produkcja hormonów Istotne kierunki oddziaływania magnezu odporność u zwierząt
zmiany białaczkowe i nowotworzenie
przemiany energetyczne
metabolizm lipoprotein


(…)

… w paszy)
związki kompleksowe: cytryniany, transakonityniany, fityniany, szczawiany, fosforany amonowo-magnezowe (zwiększona ilość w paszy)
związki azotowe (zwiększona ilość w paszy)
włókno surowe, sucha masa (w obniżonej zawartości w paszy)
2. Produkty przemian w komorze żwaczowo-czepcowej amoniak (szybki wzrost zawartości)
pH ( odczyn zasadowy)
woda, liczba bakterii w komorze żwaczowo-czepcowej…
…)
a/ wodny roztwór chlorku magnezu b/ wodny roztwór siarczanu magnezu
c/ calcium magnesium tonicum Leczenie wspomagające
Postępowanie profilaktyczne :
1. Podanie związków magnezu z paszami:
a/ w formie stałej (tlenek magnezu, magnezyt palony, dolomit)
b/ w formie płynnej (chlorek magnezu, calcium magnesium tonicum)
2. Stosowanie wieloskładnikowych mieszanek mineralnych (tetamix, bovimix, polfamix…

pobudza czynności wątroby
g/ gruczoły wewnętrznego wydzielania
produkcja hormonów Istotne kierunki oddziaływania magnezu
odporność u zwierząt
zmiany białaczkowe i nowotworzenie
przemiany energetyczne
metabolizm lipoprotein
funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego
Zawartość magnezu w organizmach przeżuwaczy : 0,03-0,05% (70-250g)
10% ulega wymianie z innymi tkankami
60-70% układ kostny
30…
… magnezu w płynie mózgowo-rdzeniowym
1,57 mmol/l Zawartość magnezu w krwinkach czerwonych
krów - 0,79 - 0,87 mmol/l
cieląt po urodzeniu - 1,15 - 1,24 mmol/l
Mechanizmy regulujące przemianę magnezu we krwi mechanizm wydalania
mechanizm magazynowania
mechanizm wchłaniania
układ rdzeniowo-nadnerczowy
Miejsca przyswajania magnezu: Przeżuwacze: komora żwaczowo-czepcowa
księgi
jelito grube
Wielkość absorpcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz