Piaskowiec - badanie wybranych cech fizycznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2933
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Piaskowiec - badanie wybranych cech fizycznych - strona 1

Fragment notatki:


Sprawozdanie I Wiadomości wstępne Materiał: Piaskowiec to drobnoziarnista, lita skała osadowa powstała w wyniku scementowania ziarnem kwarcu, miki oraz innych skał i minerałów o średnicy 0,02- 2 mm za pomocą spoiwa ilastego, krzemionkowego, wapiennego i żelazistego. Przyjmuje różne zabarwienia od szarego po żółte, czerwone i białe. Piaskowce są zwykle miękkie i łatwe w obróbce. Z tego względu są stosowane w budownictwie jako materiał konstrukcyjny lub zdobniczy. Wybrane cechy fizyczne: Gęstość Jest to stosunek masy suchego materiału w stanie sproszkowanym do jego objętości. Gęstość wyznaczamy za pomocą wzoru
Najczęściej stosowane jednostki : g/cm 3 , kg/dm 3 , t/m 3 . Pośrednio służy do obliczania szczelności i porowatości materiału.
Pomiary gęstości prowadzi się w :
- piknometrze ( pomiar dokładny) - objętościomierzu La Chatelie'ra (pomiar przybliżony).
Objętościomierz La Chatelie'ra
Kolbę napełniamy spirytusem do poziomu „zero”. Następnie odważamy sproszkowaną próbkę (100-120 g) i wsypujemy stopniowo do kolby. Poziom spirytusu podnosi się aż do momentu osiągnięcia objętości V a np. 20 cm 3 . Masa wsypanego materiału (m) przez jego objętość (V a ) daje nam gęstość.
Gęstość pozorna Jest to stosunek masy suchego materiału łącznie z porami do jego objętości. Gęstość pozorną wyznaczamy za pomocą wzoru
Gęstość pozorną możemy badać dla próbek zarówno o kształcie regularnym, jak i nieregularnym. W przypadku określania gęstości pozornej próbek o kształcie regularnym objętość oblicza się rachunkowo. W przypadku próbek o kształcie nieregularnym objętość oblicza się metodą hydrostatyczną. W naszym badaniu określaliśmy objętość próbki w menzurce. Polega ona na odczytaniu różnicy poziomu wody w menzurce przed i po włożeniu próbki.
Szczelność Jest to stosunek gęstości pozornej do gęstości materiału suchego. Oznacza nam jaką część całkowitej objętości zajmuje masa badanego materiału (bez porów). Określa się ją ze wzoru


(…)


Wartości podaje się w [ %]. Waha się od 0 ( bitumy, szkło, metale) do 95% ( wełna mineralna, pianka poliuretanowa).
Nasiąkliwość
Definiowana jest jako zdolność wchłaniania wody przez dany materiał, czyli jest to możliwość maksymalnego nasycenia wodą danego materiału. Wyróżniamy nasiąkliwość wagową (Nw) oraz objętościową (No).
Nasiąkliwość wagowa
Jest to stosunek masy pochłoniętej wody do masy próbki…
… nasypowa
Badana jest dla materiałów sypkich takich jak piasek. Jest to stosunek masy próbki do objętości, w stanie luźnym lub zagęszczonym (utrzęsionym)
ρnl = m/V, ρnu = mu/V.
Wilgotność
Procentowa zawartość wody w materiale w momencie badania
Gdzie: Przesiąkliwość
Przesiąkliwością nazywamy podatność materiału na przepuszczanie wody pod ciśnieniem przez określoną powierzchnię i czas badania. Stopień przesiąkliwości mierzy się ilością wody przechodzącej przez 1 cm2 próbki w ciągu 1 godziny przy stałym ciśnieniu. Wartość tego ciśnienia zależy od warunków, w jakich dany materiał będzie pracował. Przesiąkliwość materiału zależy od jego szczelności i budowy.
Mrozoodporność
Jest to właściwość polegająca na przeciwstawieniu się całkowicie nasyconego woda materiału działaniu zamarzającej wody znajdującej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz